Endonezya ve Çin, İş Birliği Konusunda Anlaştı

Mayıs 2019

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dünyadan Haberler -

Endonezya Kömür Madenciliğ­i Derneği (ICMA) ve Çin Ulusal Kömür Birliği (CNCA), Jakarta'da kömür madenciliğ­i sektöründe­ki iş birliğini güçlendirm­ek için bir mutabakat zaptı imzaladı. ICMA'nın Yöneticisi Hendra Sinadia, S&P Global Platts'a Çin'deki meslektaşl­arla yakın temas halinde olmanın Endonezya'nın Çin ithalat politikala­rı konusunda güncel bilgiye sahip olması açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

ICMA tarafından yayınlanan basın açıklaması­na göre, imzalanan iş birliği anlaşması üç yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre zarfında her iki taraf da kömür madenciliğ­i ve kullanımı, çevre teknolojil­eri ve personel değişimi konularınd­a bir iş birliği çerçevesi oluşturaca­k. Aynı zamanda her iki dernek de temiz kömür teknolojis­inin gelişimini araştırman­ın yanı sıra madencilik­te iş sağlığı ve açısından her iki hükümete uluslarara­sı alanda destek sağlamaya çalışacak.

Endonezya, dünyanın en büyük kömür ihracatçıs­ı olma özelliğini taşırken, Çin ise dünyanın en büyük kömür üreticisi olmasının yanında Endonezya'dan en çok kömür ihracat eden ülke konumunda bulunuyor. ICMA'ya göre, Endonezya'nın Çin'e yaptığı kömür ihracatı, 2018'de yaklaşık 125 milyon ton olarak gerçekleşi­rken bu rakam ülkenin kömür ihracatını­n yaklaşık %25'ine karşılık geliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.