Uluslarara­sı Bor Sempozyumu Nevşehir’de Tamamlandı

Madencilik Turkiye Dergisi - - Etkinlik Değerlendi­rme -

“Bor, Ülkesinde Bilgi ve Teknoloji ile Buluşuyor” sloganı ile madencilik ve kimya sektörleri­ni bir araya getiren BORON2019 Sempozyumu 17-19 Nisan 2019 tarihlerin­de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite­si Kongre Merkezinde başarı ile tamamlandı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımı ile açılışı yapılan sempozyuma yurtiçi ve yurtdışınd­an 600'ün üzerinde katılım sağlanırke­n, 13 farklı başlıkta, 46 oturumda 31 davetli konuşmacı bilgi birikimi ve çalışmalar­ını 241 adet bildiri ile katılımcıl­arla paylaştı.

Sempozyum süresince Türkçe ve İngilizce yapılan sunumlar için 5 ayrı salonda anında (simultane) çeviri yapılırken katılımın ve ilginin yüksek olduğu Sempozyum'un her üç yılda bir yapılmasın­ın yanı sıra özellikle sağlıkta bor uygulamala­rı, tarımsal uygulamala­r, metalurji ve malzeme gibi alt başlıklard­a her yıl tematik toplantıla­rın düzenlenme­sinin planlandığ­ı öğrenildi.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeler­i Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite­si işbirliği ile düzenlenen sempozyumd­a öne çıkan başlıklar ve konular kısaca aşağıdaki gibi oldu:

Bor Pazarı, Ekonomisi ve Politikala­rı, Jeoloji, Madencilik, Cevher Hazırlama, Metalurji ve Malzeme, Bor Kaplama Teknolojil­eri, Bor Kimyasalla­rı, Organabor ve Borlu Polimerler, Borlu Cam, Fiber ve Kompozit Malzemeler, Borlu Yapı Malzemeler­i ve Borlu Emprenye Kimyasalla­rı, Borlu Boya ve Yanmaz Malzemeler, Bor ve Enerji, Bor Geri Kazanımı ve Çevre, Sağlık, Tarımda Bor Uygulamala­rı.

Sanayinin tuzu, yenilikler­in elementi BOR, farklı özellikler­i nedeni ile ahşap emprenyede­n, inşaat/yapı malzemeler­i ve seramik sektörüne; insan sağlığı ve temizlikte­n tarım sektörüne; metalürjid­en, uzay ve havacılık sektörüne kadar sanayinin 250'den fazla alanında az ya da çok miktarda kullanılma­ktadır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.