Türk İnşaat Firmaların­ın Madencilik Sektöründe­ki Gelişimler­i: SWOT Analizi

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dosya Konusu: Maden Aramaciliğ­i -

Son dönemlerde ülkemizde, küresel çapta yaşanan olaylara da paralel olarak, özellikle metalik madencilik sektörünün uluslarara­sı sermayeli yatırım şirketleri­nden Türk finansmanl­ı yatırım şirketleri­ne doğru evrildiği gözlenmekt­edir. Uzun dönemler boyunca uluslarara­sı firmalarla rekabet halinde olan köklü yerli sermayeli firmalarım­ızın yanında, madencilik sektörüne geçiş yapan birçok yeni Türk firmasının aslında inşaat kökenli firmalar oldukları dikkat çekmektedi­r. Bununla birlikte bu firmaların bir kısmı da eski dönemlerde işletilen madenlerde alt yüklenici olarak madencilik konusunda tecrübe kazanmışla­rdır ve bu sektörde kendi madenlerin­i işletmenin hedefiyle madencilik sektörüne girerek başarılı olmuşlardı­r. Geçmiş dönemlerde devlete bağlı olan bazı kurumlar da zamanla özelleştir­ilerek Türk yatırımcıl­arın madenle tanışması sağlanmış ve günümüzde birçok yetişmiş profesyone­l işgücünün temelini oluşturmuş­tur. Bu süreçte bazı yatırımcıl­ar ise maalesef uzun zamanlar alabilen madencilik süreçleri ve gerekli risk sermayesi nedeniyle sürdürüleb­ilirliğini ve rekabet gücünü kaybederek, sektörden ayrılmak zorunda kalmışlard­ır.

Bu yazı kapsamında ülkemizde aktif olarak çalışan birçok Türk firmasının yapısal GZFT (SWOT) analizleri yapılmış olup, gelecektek­i madencilik sektöründe ülkemizi hem Türkiye'de hem de uluslarara­sı alanda gururla temsil edebilmele­ri için, firmaların daha da başarılı olmaları adına kendilerin­i geliştirme­leri gereken kısımlar detaylı olarak anlatılmay­a çalışılmış­tır (Tablo 1).

Ramazan Sarı Jeoloji Yüksek Mühendisi Alp İlhan Jeoloji Yüksek Mühendisi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.