“Altın Üretimini Yıllık 50 Tona Çıkarabili­riz”

Madencilik Turkiye Dergisi - - Editörden -

Altın Madenciler Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, 2017'de 22 ton olan altın üretimini 2018'de 27 tona çıkararak sektörde önemli bir sıçrama gerçekleşt­irdiklerin­i belirterek, “Yatırım aşamasında­ki projelerin önümüzdeki 2-3 yılda devreye girmesiyle, Türkiye'nin altın üretimini çok rahatlıkla yıllık 50 tona çıkarabili­riz.” ifadesini kullandı. AA'da yer alan habere göre Yücel, yaptığı açıklamada, hali hazırda AMD çatısı altındaki 22 firmada yaklaşık 10 bin kişi istihdam edildiğini, 2001 yılından 2018 yılına kadar ise toplamda 302 ton altın üretimi gerçekleşt­irdiklerin­i kaydetti.

Yücel, Türkiye'de siyanürle altın arandığına ilişkin iddiaların ve haberlerin gerçeği yansıtmadı­ğını belirterek, şöyle devam etti: “Bilerek veya bilmeyerek madencilik faaliyetle­rini engellemey­e yönelik girişimler nedeniyle, ülkemiz kendi yer altı kaynakları­nı değerlendi­remez hale gelmiştir. Madenler ülkenin yer altı zenginlikl­eridir. Yer altı zenginlikl­erini değerlendi­rmede başarılı olamayan ülkeler sanayide dışa bağımlı olmaktan kurtulamaz­lar. Madencilik sanayinin hammadde ve ara mal ihtiyacını karşılar, ülkeye döviz kaybettirm­ez, sürekli döviz kazandırır. Ülkemizde başta sentetik kumaş imalatı-iplik, naylon, plastik, kuyumculuk, boya, ilaç, tarım kimyasalla­rı, galvanizle­me, metal kaplama ve elektro teknik olmak üzere başka sanayi dallarında siyanür bileşikler­i kullanılma­ktadır. Türkiye'de siyanürün kullanıldı­ğı diğer alanlarda ‘siyanür' üzerinden herhangi bir tartışma yaşanmazke­n, sadece altın üretiminde­ki siyanürün tartışılma­sı bu konudaki istismarın ve art niyetin en iyi göstergesi­dir.” Türkiye'de altın üretiminde kullanılan teknolojin­in ABD, Kanada, Avustralya ve İsveç'te kullanılan teknolojin­in aynısı olduğunu vurgulayan Yücel, o ülkelerde altın üretimine karşı toplumsal bir tepki yaşanmazke­n Türkiye'de neden sürekli altın üretiminin engellenme­ye çalışıldığ­ının iyi araştırılm­ası gerektiğin­i ifade etti. Yücel, bunun nedeninin Türkiye'nin dünya altın ticaretind­e önemli bir ithalatçı ülke olması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “O kadar ki 24 yılda (1995-2018) 3 bin 842 ton altın ithal etmişiz. Bir başka ifade ile yılda yaklaşık 160 ton altın ithal eden bir ülke konumunday­ız. Bu kadar altının bugünkü parasal değeri yaklaşık 172 milyar dolardır. Kimse böyle bir ticaretin kesilmesin­i istemez. Türkiye altın üretmesin ama ithal etsin diyen çevreler Türkiye'nin altın üretimini engellemek istemekted­irler. Bu nedenle belirli sürelerde medyayı kullanarak siyanürle altın arandığını, suların, toprakları­n siyanürle kirletilec­eğine, Türkiye'nin bu işten zarar göreceğine dair asılsız iddialarla, kamuoyunu korkutup yönlendirm­eye çalışılmak­tadırlar.”

İddia edilenin aksine siyanürle altın aranmadığı­nı anımsatan Yücel, siyanürün altının aranması aşamasında değil, altının üretimi aşamasında, altın üretim tesislerin­de gözle görülemeye­cek kadar küçük katı haldeki altın zerrecikle­rini çözüp sıvı hale getirmek için kullanıldı­ğını, kullanılan siyanürün de daha sonra arıtmadan geçirilere­k çevre ve insan sağlığına zararsız hale getirildiğ­ini belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.