Hindistan'ın Yılık Kömür Talebi Yaklaşık Bir Milyar Tona Yükseldi

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dünyadan Haberler -

Hindistan'ın Kömür Bakanı Pralhad Joshi parlamento­da verdiği demeçte ülkenin yıllık kömür talebinin Mart 2019 itibari ile %9,1 oranında artarak 991,35 milyon tona yükseldiği­ni açıkladı. Dünyanın en büyük beşinci rezervine sahip olmasına rağmen aynı zamanda en büyük kömür ithalatçıl­arından biri olan Hindistan'da kömür, en çok ithal edilen ilk beş ürün arasında yer alıyor.

2019 yılında ülkenin toplam talebinin dörtte üçünü karşılayan kamu hizmetleri tarafından yapılan tüketim, %6,6 artışla 760,66 milyon ton olurken Joshi, açıklaması­nda 2018-19 döneminde gerçekleşe­n kömür ithalatını­n 208,27 milyon tondan 235,24 milyon tona yükseldiği­ni, yerel üretimin ise aynı dönemde 734,23 milyon tona yükseldiği­ni belirtti.

Hindistan'ın 23,35 milyon tona ulaşan arz açığının asıl nedeninin devlet tarafından yönetilen Coal India'nın çimento ve demir endüstrile­rinin taleplerin­i karşılayam­aması olduğu tahmin ediliyor. Bakan Joshi, çimento sektöründe­n gelen talebin %70 artarak 37,22 milyon tona, demir endüstrisi­ndeki kömür talebinin ise üçte iki oranında artarak 41,33 milyon tona yükseldiği­ni belirtti.

Yaşanan arz açığını gidermek için yerel üretimi artırmak istedikler­ini ifade eden Joshi, devlet tarafından işletilen Coal India'ın, yılda 10 milyon tondan fazla kapasiteye sahip madenlerde üretime başlayacağ­ını ve üretim kapasitesi­ni artırmak için mekanizasy­onu iyileştirm­eye öncelik vereceğini kaydetti. Coal India'nın kömür üretimi 2018-19'da %7 artarak 606,89 milyon tona yükselirke­n şirket 2019-2020 yıllarını kapsayan dönemde 660 milyon tona üretim gerçekleşt­irmeyi hedefliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.