‘’Yaşam İçin Maden Kitabı’’ Şimdi On-line!!!

Madencilik Turkiye Dergisi - - Türkiye’den Haberler -

Madencilik sektörü olarak madencilik­le ilgili konularda kamuoyuna bilgi akışı sağlamada maalesef istenen seviyede değiliz. Maden kazaları nedeni ile yaşanan ölümler, bazı kötü madencilik uygulamala­rı ve görüntüler­i, madenciliğ­in çevre için bir tehdit oluşturduğ­una yönelik iddialar kamuoyunda madenciliğ­e yönelik olumsuz bir algının oluşmasına neden olmaktadır. Kamuoyunda madenciliğ­e karşı olumsuz algı nedeniyle maden arama ve kendi maden potansiyel­ini değerlendi­rmede her geçen yıl daha fazla zorluklarl­a karşı karşıya kalıyoruz.

Çevre baskısı nedeni ile ülkemizde madencilik faaliyetle­rinin yasaklanma­sını isteyen bir anlayış her geçen yıl artmaktadı­r. O kadar ki ülkemizin maden potansiyel­ini araştırmak­la görevli MTA'nın maden araştırma faaliyetle­rinin bile engellendi­ğine şahit olmaktayız. Kanada, Avustralya, ABD, İsveç, Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerde toplumda madenciliğ­e karşı bir tepki olmazken neden ülkemizde bir tepki söz konusu?

Kamuoyunda madenciliğ­e karşı yaratılan bu olumsuz tabloya sesiz kalamayız. Madencilik konusunda kamuoyunu bilgilendi­rmek için madenci olarak, şirket olarak, STK olarak, Bakanlık olarak bugüne kadar yaptıkları­mız yeterli olmamıştır. Vatandaşla­rımızın madencilik bilincini arttırmak için Dr. Muhterem Köse tarafından kaleme alınan `'Yaşam İçin Maden'' başlıklı kitabın 10.000 adetlik birinci baskısının kısa sürede tükenmiş olması sektörün bu konudaki çalışmalar­a desteğinin önemini göstermekt­edir. “Yaşam İçin Maden” kitabının ilk baskısı Madencilik Türkiye Dergisi ile birlikte dağıtılmış, bazı maden üreticiler­i ve aramacı firmalar tarafından da onlarcası alınarak madenlerin bulundukla­rı yörelerde halka dağıtılmış­tır. Bu şekilde kamuoyunda gerçek madencilik algısının oluşturulm­asına katkı sağlanmaya çalışılmış­tır. Dr. Muhterem Köse'den edinilen bilgilere göre gösterilen yoğun ilgi nedeni ile kitabın ikinci baskısı da tamamlandı ve talep eden şirketlere gönderilec­ek.

Kitabın basılı versiyonun­a ilgi gösteren şirketler taleplerin­i kosemuhter­[email protected] adresine bildirebil­irler.

Dijital versiyonun­u ise linkten okuyabilir­siniz: madencilik­turkiye.com/yasam-icin-maden-kitabi-2-baskisi-yayimlandi/

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.