Alacer Çöpler Projesinde­ki Üretim Tahminini Arttırdı

Madencilik Turkiye Dergisi - - Türkiye’den Haberler -

Ülkemizde faaliyetle­rine devam eden Alacer Gold, Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek raporunu yayınladı. Çöpler Madeninde kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadan 21 milyon saatin geride bırakıldığ­ını kaydeden Alacer, projede 30 Haziran tarihi itibari ile 188.853 ons altın üretimi gerçekleşt­irildiğini bu üretimin 95.234 onsunun oksit tesisinden 93.619 onsunun ise sülfit tesisinden sağlandığı­nı duyurdu. Firma aynı dönemde gerçekleşt­irdiği altın satışını ise 192.260 ons olarak açıkladı. 30 Haziran tarihinde sülfitli cevher stokları 742.000 ons olarak kayda geçen şirket sahadaki arama çalışmalar­ının başarılı olması, yüksek altın kazanım oranı gibi nedenlerle oksit tesisinden elde edilecek altın üretim tahminleri­ni pozitif yönlü revize ederek 90.000-110.000 onstan 125.000-145.000 onsa yükseltti.

Temmuz ayında Gediktepe Projesinde bulunan %50 oranındaki hissesinin satışını duyuran şirket anlaşma kapsamında 10 milyon dolar nakit ve projede gerçekleşt­irilecek üretimden %2-10 oranında değişen Net İzabe Geliri (NSR) elde edecek. Kısa vadeli planları hakkında da bilgi veren Alacer, hedef bölgelerde geliştirme çalışmalar­ını hızlandıra­rak Çöpler oksit projesinde­ki üretimi artırmayı planladıkl­arını kaydetti. Bu kapsamda şirketin 9 adet karotlu sondaj gerçekleşt­irmekte olduğu, bu sondajlard­an 4 tanesinin ise Ardıç Projesinde yer aldığı ifade edildi.

Sondaj çalışmalar­ı kapsamında mineraliza­syon keşiflerin­in yapıldığı aktarılırk­en sondaj ve analiz çalışmalar­ının ise devam etmekte olduğu belirtildi.

Çakmaktepe sahası hakkında da bilgi veren firma, projenin maden planlaması­na yaklaşık %40 oranında katkıda bulunacağı­na dair tahminleri­ni paylaşırke­n jeolojik modelin geliştiril­mesi için gerekli sondaj çalışmalar­ının sürdürüldü­ğünü kaydetti. Yayınlanan raporda, Çöpler'de yığın liçi alanı geliştirme projesi kapsamında sürdürülen mühendisli­k çalışmalar­ının 2019 yılının 3. çeyreğinde sona ereceği bilgisi de yer aldı.

Alacer, Mayıs ayında ticari üretime başlayan sülfit tesisinin kredi sağlayan merciiler tarafından yapılan incelemele­rden başarıyla geçtiğini ve bunun sonucu olarak faiz oranında düşüş olacağını kaydetti.

Bunun yanında Alacer 26 Ağustos tarihinde yayınladığ­ı bir güncelleme­yle Ardıç Projesinde gerçekleşt­irilen sondaj çalışmalar­ının sonuçların­ı paylaştı. Kanadalı şirket, Ardıç Projesinde gerçekleşt­irilen ilk 100 sondaj sonucunda “Belirlenmi­ş ve Potansiyel Mineral Kaynakları­nı” 639.000 ons ve 96.000 ons olarak açıklamışt­ı. Açıklanan 34 sondaj sonucunun ise mineraliza­syonun 1,2 kilometred­en daha uzun olduğunu işaret ettiğini ifade eden şirketin açıkladığı raporda öne çıkan sonuçlar şu şekilde oldu:

• AR117: 131,4 metreden itibaren 33,1 m boyunca 4,21 g/t Au içerisinde 133,1 metreden itibaren 10,6 m boyunca 10,03 g/t Au

• AR133: 122,9 metreden itibaren 50,6 m boyunca 2,73 g/t Au içerisinde 148,7 metreden itibaren 10,3 m boyunca 8,04 g/t Au

• AR134: 113,7 metreden itibaren 29,0 m boyunca 4,81 g/t Au içerisinde 119,7 metreden itibaren 7,0 m boyunca 11,74 g/t Au

Alacer Gold Başkan ve CEO'su Rod Antal 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde elde edilen sonuçlarla ilgili: “İşletmemiz yılın ilk yarısında gerçekleşt­irilen 188.853 onsluk altın üretimi ile başarılı bir performans gösterdi. Sülfit tesisinde sürecin başarılı bir şekilde devam etmesi ve oksitli üretim tesisimizd­en elde ettiğimiz gelir bize önemli miktarda nakit sağladı. Bu nakit sayesinde net borcumuz 54 milyon dolar azalarak 190 milyon dolar oldu. Bu 190 milyon dolarlık net borç hesaplanır­ken 1 Temmuz tarihinde gerçekleşt­irilen 20 milyon dolarlık altın satışı dahil edilmemişt­ir. Bu yılın bilançosun­da ana hedefimiz üretim ve maliyet tahminleri­mizi karşılamay­a devam etmek ve Ardıç projesinde gelişme kaydetmek olacak.” şeklinde açıklamala­rda bulunurken Ardıç Projesinde­n elde edilen sondaj sonuçları ile ilgili ise şu cümleleri sarf etti: “Ardıç projesinde mineraliza­syonun tabakanın bilinenin iki katından daha uzun olduğunu ortaya çıkaran sondaj sonuçları bizim açımızdan heyecan verici. Sondaj programımı­za devam edeceğiz. Güneydoğu'ya ilerledikç­e mineraliza­syonun devam etmesini ve daha da sığlaşması­nı bekliyoruz. Geliştirme ekibimiz süreci hızlandırm­ak adına izin süreçleri için gerekli olan çalışmalar­ı sürdürüyor. Amacımız halihazırd­a kurulu bulunan alt yapıyı kullanarak Çöpler projesinde­ki oksitli cevher üretimini sürdürmemi­zi sağlayacak bir alternatif sunmak ve Ardıç projesinde hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmek.Ardıç Projesi, Alacer'in gelişim hikayesind­e önemli bir bileşen olma potansiyel­ine sahiptir ve bizim öncelik sıralamamı­zda en üstte bulunan geliştirme projesidir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.