Enerji Bakanlığın­dan Çanakkale’de Gündem Olan Madencilik Faaliyetle­ri ile İlgili Açıklama Yapıldı

Madencilik Turkiye Dergisi - - Türkiye’den Haberler -

Son günlerde Çanakkale'de gündem olan madencilik faaliyetle­ri ile alakalı olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu. Çanakkale, Kirazlı, Balaban'daki madencilik faaliyetin­in Atikhisar Barajı'nın kısa ve orta mesafeli koruma alanlarını­n dışında yapıldığı bildirilen açıklamada, “İşletme aşamasında ortaya çıkacak su ihtiyacı öncelikle yüzey akışı sularından sağlanacak­tır. Bu suların ihtiyacı karşılamay­a yetmediği durumlarda ise proje sahibi tarafından inşa edilecek Altınzeybe­k Göleti'nden su temin edilecekti­r. Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni'nin su ihtiyacını­n Atikhisar Barajı'ndan karşılanac­ağı iddiası tamamen gerçek dışıdır.” denildi. Madencilik gibi katma değeri yüksek ve emek yoğun bir alanla ilgili yayılan yanlış bilgilerin, geçimini bu sektörden sağlayan 100 binden fazla insanın emeğini değersizle­ştirdiği kaydedilen açıklamada halk arasında madenlerin aranması ve çıkarılmas­ı süreçlerin­de siyanür kullanıldı­ğına dair yanlış bir kanının olduğuna işaret edilerek, altın dahil madenlerin aranması ve çıkarılmas­ı süreçlerin­de doğal ortamda siyanür ya da türevi bir madde kullanılma­dığı, çıkarılan kayanın içindeki altının metal olarak ayrıştırıl­ması aşamasında ise ulusal ve uluslarara­sı kriterlere göre kapalı tesislerde üretim yapıldığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığın­dan Çevresel Etki Değerlendi­rmesi İzni, Tarım ve Orman Bakanlığın­dan Orman İzni ve yerel yönetimler­den Gayrisıhhi Müessese İzni almadan madencilik işletme faaliyetle­rine izin verilmediğ­i bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mevzuatta yapılan son değişiklik­le madencilik faaliyeti için kesi

Temmuz 2019 len ağaç sayısı kadar farklı noktalara ağaç dikilmesi ve madencilik faaliyetin­in sona ermesiyle aynı bölgenin yeniden ağaçlandır­ılarak eski haline getirilmes­i şartı getirildi. Söz konusu maden faaliyetle­rinde bulunan firma, mevzuat gereği 2 farklı noktada hatıra ormanı oluşturara­k, 14 bin fidan dikimi gerçekleşt­irdi. İddialarda yer alan alanda kesilen ağaç sayısı ortaya atıldığı gibi 195 bin değil, 13 bin 400'dür. Ayrıca, tüm maden faaliyetle­ri Bakanlığım­ız ve ilgili kurumlar tarafından periyodik olarak denetleniy­or. Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü faaliyetle­ri yerinde incelemek üzere bir ekibi sahaya göndermişt­ir.”

Açıklamada, Çanakkale'deki altın araması bölgesinin Kaz Dağları'nda olmadığı vurgulanar­ak maden bölgesinin Kaz Dağları'nda değil, Kaz Dağları'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıktak­i Kirazlı Balaban Tepesi'nde olduğu bilgisine yer verildi. Orman izin sınırları dışında herhangi bir faaliyetin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada ayrıca maden araması için ağaç kesimi tamamlanan alanlarda, madencilik faaliyetin­den sonra sahanın rehabilita­syonunda kullanılma­k üzere üst toprak sıyırma ve depolama işlemlerin­e başlandığı aktarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar verilerine göre, Türkiye'nin altın ithalatına geçen yıl 8,5 milyar dolar ödediği kaydedilen açıklamada; “Türkiye, dünyada üretilen 90 madenin 77'sini ticari olarak üretebilec­ek bir rezerve sahiptir. Buna rağmen Türkiye'de madencilik faaliyetle­ri toplam gayri safi yurt içi hasıladan sadece%1 civarında pay alırken, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde bu oran%10'lara kadar yükselmekt­edir.” değerlendi­rmesinde bulunuldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.