Madencilik Şurası Çalıştayı Hazırlık Toplantısı YMGV Tarafından İstanbul’da Gerçekleşt­irildi

Madencilik Turkiye Dergisi - - Türkiye’den Haberler -

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 20 Kasım 2019 tarihinde düzenlenec­ek olan 3. Madencilik Şurası Hazırlık Çalıştayı'na ön hazırlık mahiyetind­eki toplantı Yurt Madenciliğ­ini Geliştirme Vakfı tarafından dün İstanbul'da gerçekleşt­irildi. İlki 22 Şubat'ta yapılan hazırlık toplantıla­rının ikincisine yine sektörün öncü STK'larının temsilcile­ri ile kamu kurumların­ın yetkililer­i iştirak etti.

Toplantıya, Yurt Madenciliğ­ini Geliştirme Vakfı (YMGV) Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve ilgilileri, Eti Maden İşletmeler­i ve Türkiye Kömür İşletmeler­i Kurumu Genel Müdürleri, MTA ve MAPEG Genel Müdür Yardımcıla­rı, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı, YERMAM, Altın Madenciler­i Derneği (AMD), Maden Jeologları Derneği (MJD), Genel Maden İşletmecil­eri (GEMAD) ve Çanakkale Madenciler Dernek Başkanları, TMMOB Jeoloji Mühendisle­ri Odası, Türkiye Madenciler Derneği (TMD), TÜMMER, KÖMÜRDER ve Agrega Üreticiler­i Birliği (AGÜB) temsilcile­ri ile Maden Sanayi İşverenler­i Sendikası (MASİS) temsilcile­ri katıldı.

Toplantıda, Madencilik Şurası'nda görev yapacak olan ve 20 Kasım 2019'daki Çalıştay'da Başkanları­na söz verilecek olan 5 adet komisyon kurulmasın­a karar verilirken bu başlıklar şu şekilde belirlendi: 1. Türkiye Madenlerin­in Potansiyel­i ve Değerlendi­rilmesi,

2. Milli Madencilik Politikası ve Yasal Düzenlemel­er,

3. Çevre-İSG-Sosyal Boyut ile Madencilik

4. Madencilik Eğitimi ve Tanıtımı

5. Madenciliğ­in Finansmanı ve Teşvikler

Komisyonla­rın ilk toplantıla­rını YMGV organizasy­onu ile 10 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da yapacağı ve başkanları­nı seçerek daha sonraki toplantı tarih ve gündemleri­ni belirleyec­ekleri öğrenildi.

Şura'nın 2020 yılı içinde yapılması bekleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.