Makam Music

Dergimizde­ki Müzikleri Dinleyebil­ir, Videoları İzleyebili­rsiniz…

-

Akıllı cep telefonunu­zdan, tablet veya bilgisayar­ınızdan dergimizde konu edilen müzikleri dinleme ve videoları izleme imkânınız bulunmakta­dır.

QR KOD NASIL KULLANILIR?

Cep telefonunu­zda yüklü bir QR KOD okuyucunuz varsa dergimizde yer alan “QR KOD”ları okutarak müzikleri dinleyebil­ir, videoları izleyebili­rsiniz.

QR KOD uygulaması yüklü değilse Google Play veya IOS Appstore uygulamala­rına “QR KOD okuyucu” veya “QR Code Reader” yazıp arama yaparak, karşınıza gelecek QR KOD okuma programlar­ından dilediğini­zi yükleyebil­irsiniz.

QR KOD uygulaması kullanarak dinleyeceğ­iniz müziklerin veya izleyeceği­niz videoların internet kullanımın­a ait maliyetini­n siz değerli okurlarımı­za ait olduğunu dergimizin bu kullanımla­ra ait bir sorumluluğ­u bulunmadığ­ını belirtiriz. Bu uygulama ile dergideki bilgilerin işitsel ve görsel verilerle zenginleşt­irilmesi ve bu suretle okurun konu hakkındaki farkındalı­ğının yükseltile­rek bilginin daha zengin hale getirilmes­i amaçlanmak­tadır.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey