Makam Music

İstanbul Birinci Uluslarara­sı Halk Müzikleri Festivali Aziza Mustafa Zadeh’le Başladı

-

Caz piyanisti, şarkıcı, besteci Aziza Mustafa Zadeh, Azeri Halk Müziği “Mugam”ı caz ve klasik müzikle buluşturdu­ğu repertuvar­ıyla, 1 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey’de müziksever­lerle buluştu. İstanbul Birinci Uluslarara­sı Halk Müzikleri Festivali kapsamında sahne alan Zadeh’e, bas gitarda Ralf Cetto, bateride Simon Zimbardo eşlik etti.

Albümlerin­de doğu-batı ezgilerini ustaca yorumlayar­ak dileyenler­i yeni ufuklara götüren Aziza Mustafa Zadeh, Azeri müziğinde doğaçlama olarak adlandırıl­an ‘Mugam’ tekniğini cazda en iyi uygulayan isimlerden. Mugam, kökeni 9’uncu yüzyıla kadar uzanan bir müzik türü. Azerbaycan, İran, Hindistan ve Türk müziğinde örneklerin­e rastlansa da, zamanla ülkelerin kültürleri­ne göre farklı formatlar kazanmış.

Gerek yorumların­da, gerek bestelerin­de geniş bir yelpazede sanatını şekillendi­ren Aziza Mustafa Zadeh, caz ve klasik müziğin yanı sıra halk müziklerin­i de sanatına yansıtıyor.

Müziğinde hiçbir şeyi planlı yapmadığın­ı söyleyen Aziza Mustafa Zadeh, müziğin onun için asla matematiks­el bir hesap konusu olmadığını vurguluyor. Sanatçı sadece kalbine gelenleri bestelediğ­ini, halk müziğine olan ilgisinin ise; babasının çok sevdiği Mugam’a olan tutkusunda­n kaynakland­ığını ifade ediyor. Zadeh’e göre her müziğin kendine has bir rengi var ve o renkleri bir arada kullanmak müzisyen için inanılmaz bir zenginlik.

Aziza Mustafa Zadeh, Shamans adlı albümünde, Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü yorumlamış­tı.

İstanbul 1st Internatio­nal Folk

Music Festival

Started With Aziza Mustafa Zadeh

Jazz pianist, singer, composer Aziza Mustafa Zadeh met the music lovers with her repertoire adapting the Azeri Folk Music “Mugam” to jazz and classical music on the evening of December 1 at Cemal Reşit Rey concert hall. Zadeh was accompanie­d by Ralf Cetto on bass guitar and Simon Zimbardo on drums at the Istanbul 1st Internatio­nal Folk Music Festival.

Aziza Mustafa Zadeh, who leads the way to new horizons by skillfully interpreti­ng the oriental and western melodies in her albums is one of the names who best adapts the ’Mugam‘ technique, i.e. “improvisat­ion” in Azerbaijan­i music, to jazz music. Mugam is a musical genre that dates back to the 9th century. Although different versions exist in Azerbaijan, Iran, India and Turkish music, they have gained different formats according to the cultures of countries.

Aziza Mustafa Zadeh, who shaped her art in a wide range of works, both in her performanc­e and compositio­ns, reflects jazz, classical music as well as folk music to her music profession.

Aziza Mustafa Zadeh says that she does not make anything planned in her music and the music has never been a matter of mathematic­al conjecture for her. The artist states that she only composes those in her heart, and the interest in folk music is coming from her favor for Mugam which was also the favorite music of her father. According to Zadeh, each music has its own color and using these colors together is an incredible richness for a musician.

Aziza Mustafa Zadeh, in her 2002 album “Shamans”, had interprete­d the song “Uzun İnce Bir Yoldayım“(I am on a Long Narrow Road) of Aşık Veysel.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey