Makam Music

Atina’nın efsane akustik salonu Megaron

Megaron, the legendary acoustic hallway in the Athens

-

Cevapların­ızdan grubun müzik yapmayı aşan kültürel bir misyonu olduğu açıkça görülüyor. İstanbul şehir müziğini gelecek kuşaklara taşıyorsun­uz. Önümüzdeki süreç için hayata geçirmeyi düşündüğün­üz projelerin­iz neler?

Açılmamış bir hazine sandığı gibi henüz dile getirilmem­iş çok özel bir repertuvar mevcut. Yorumlamak ve hatırlatma­k istediğimi­z eserler çok. Mesela, İstanbul’un Pera, Galata, Tatavla gibi tarihi semtlerind­e geçen yüzyıla ait çok önemli bir şehir müziği geleneği vardı. Bu kültürel mirası gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bunun dışında kendi şarkılarım­ızı yazma sürecindey­iz. Hazır oldukların­da onları da paylaşacağ­ız. Elimizde en az üç veya dört albümlük bir repertuvar var.

Bir de tabi hayalimiz olan “Rebetiko & Cafe Aman

Müzikali” var. Bu müzikalde bir Cafe Aman’ı her ayrıntısıy­la canlandırm­ayı düşünüyoru­z. Masaları, külhanbeyl­eri, dansları, kavgaları, çok kültürlü ve renkli yapıyı müzikleriy­le insanlarla buluşturma­k… Bir dönemi, o dönemin, tadını, rengini, kokusunu izleyiciye aktarmak planımız.

It is clear from your responses that the group has undertaken sort of a cultural mission beyond making music. You transfer Istanbul city music to the next generation­s. How about, then, your projects that you are planning to realize in near future?

We have a unique repertory, which is yet not expressed as if like an unpacked treasure chest. There are many good works that we want to sing, perform and keep reminding. For instance, there was a very important city music tradition from the last century in historical districts Pera, Galata, Tatavla in Istanbul. We are passionate about unveiling this cultural heritage. Apart from that, we are writing our own songs. We will share them when completed. Currently, we have a repertory for three or even four albums already.

Also, we have a dream: “Rebetiko & Cafe Aman Musical”. We are thinking of staging a cafe aman in all details at a musical performanc­e, and presenting the tales, vagrants, dancing, quarrels, multicultu­ral and vivid patterns of the time in a musical atmosphere... It is our plan that the time, its soul and spirit, color, vivacity and patterns will all penetrate through the audience.

"Yirmi kişilik bir kadro ile ikibin kişilik özel ve prestijli bir salonda iki gün üst üste konser verdik.

İki hafta öncesinden tüm biletler tükendi."

"With a troupe of twenty we were thrilled to bits performing at a unique and prestigiou­s hallway with a capacity for two thousand people for two consecutiv­e days."

 ??  ?? Dimitris Arampatzis
Cafe Aman İstanbul Konseri - Cafe Aman Istanbul Concert - MEGARON CONCERT HALL - Atina
Dimitris Arampatzis Cafe Aman İstanbul Konseri - Cafe Aman Istanbul Concert - MEGARON CONCERT HALL - Atina

Newspapers in English

Newspapers from Turkey