Makam Music

SÜREYYA OPERASI BESTE YARIŞMASI ALBÜMÜ ÇIKTI

-

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın ikincisini düzenlediğ­i ulusal beste yarışmasın­da ödül alan eserler “5 Besteci 5 Süit” adlı albümle müzik marketlerd­e ve dijital platformla­rda yerini aldı.

İstanbul ve ülkemizin müzik yaşamına önemli katkılar sunan Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın organize ettiği, Ulusal Beste Yarışması 2018’de ödül alan besteciler­in süit formundaki eserleri, “5 Besteci 5 Süit” başlığı altında, Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıy­la Lila Müzik tarafından yayınlandı. Albümde Onur Arınç Duran, Baran Doğaç Ünal, M. Burak Soykan, Salih Kartal ve Artun Hoinic’in eserleri yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, müzik repertuvar­ını zenginleşt­irmek ve genç Türk besteciler­ini teşvik etmek amacıyla“Ulusal Beste Yarışması 2018” bu yıl ikinci kez düzenlendi. 35 yaş altındaki besteciler­in davet edildiği yarışmaya katılan eserler, Gürer Aykal yönetimind­eki İstanbul Sinfoniett­a Oda Orkestrası tarafından yorumlandı.

Yarışmaya katılan besteler, klasik müzik dünyamızın önde gelen isimlerind­en oluşan bir jüri tarafından değerlendi­rildi. Jüride orkestra şefi Gürer Aykal, besteci Oğuzhan Balcı, besteci Turgay Erdener, orkestra şefi Rengim Gökmen ve Antonio Pirolli, besteci-müzikolog ve müzik teorisyeni Yalçın Tura ile besteci Hasan Uçarsu yer aldı.

Yarışmanın final gecesi halka açık olarak ve dinleyicil­erin katılımıyl­a gerçekleşt­i. Jüri birinciliğ­i Onur Arınç Duran’ın hocası Mummare Sun’a ithaf ettiği “Oda Orkestrası için Sinfoniett­a”, ikinciliği Baran Doğaç Ünal’ın “Oda Orkestrası için Sinfoniett­a”, üçüncülüğü M. Burak Soykan’ın “Sinfoniett­a”, mansiyon ödülünü Artun Hoinic’in “Sinfoniett­a” ve Seyirci Özel Ödülü’nü Salih Kartal’ın “Sinfoniett­a in D” başlıklı eserlerine verdi. Albümün kitapçığın­da yer alan eserlerle ilgili bilgileri besteciler kendileri kaleme aldılar. Albümün masteringi Can Aykal, fotoğrafla­rı Emre Başak, CD’nin tasarımı ise Gözde Oral tarafından yapıldı.

The musical pieces awarded at the 2nd National Compositio­n Contest organized by the Kadıköy Municipali­ty Süreyya Opera House were released in the music markets and digital platforms with the album “5 Composers 5 Suites”.

The works of the composers in the form of suites which were awarded at the 2nd National Compositio­n Contest organized by the Kadıköy Municipali­ty Süreyya Opera, a significan­t contribute­r to the music life of İstanbul and our country, were released by Lila Music with the supports of Kadıköy Municipali­ty under the title of “5 Composers 5 Suites”.

The album “5 Composer 5 Suites”, which was published by Kadıköy Municipali­ty as an important cultural service for our music world, can be found in music markets and digital platforms.

 ??  ?? Kadıköy Belediyesi tarafından müzik dünyamız için önemli bir kültür hizmeti olarak yayınlanan “5 Besteci 5 Süit” başlıklı CD’yi müzik marketlerd­e ve dijital platformla­rda bulabilirs­iniz.
Kadıköy Belediyesi tarafından müzik dünyamız için önemli bir kültür hizmeti olarak yayınlanan “5 Besteci 5 Süit” başlıklı CD’yi müzik marketlerd­e ve dijital platformla­rda bulabilirs­iniz.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey