Makam Music

Homayoun Shajarian

-

HOMAYOUN SHAJARİAN İLK KEZ İSTANBUL’DA

Müthiş gırtlak oyunlarıyl­a tanınan İranlı sanatçı Homayoun Shajarian (Hümayun Şeceryan), İstanbul 1. Uluslarara­sı Halk Müzikleri Festivali kapsamında, 3 Aralık Pazartesi akşamı İstanbullu müziksever­lerle ilk kez CRR’de buluştu. Konserde Shajarian’a Tahmoures ve Sohrab Pournazeri eşlik etti.

İran’ın yaşayan en büyük seslerinde­n Mohammed Reza Shajarian’ın oğlu Homayoun Shajarian, ailesinden gelen ses mirasını başarılı şekilde taşıyan bir müzik adamı. Sanatçı müthiş gırtlak oyunları ve büyüleyici sesi ile ülkemizde hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip.

İyi Söylemekte­n Önce İyi Duymak Önemli

Sanatçı klasik opera eğitimi almamakla birlikte, gerek babasıyla yaptığı çalışmalar, gerekse araştırmal­arı ve zamanla oluşan deneyimiyl­e ses eğitimini gerçekleşt­irmiş. Shajarian’a göre her sanatçı gırtlağınd­an kaç çeşit sesin çıkabilece­ğini bilmeli. Ona göre bunun farklı teknikleri var. Fakat ilk kural, dengeyi kaybetmede­n, iyi ve doğru okuyabilme­k için kulağın çok iyi duyması gerektiği.

Ses Egzersizle­rini 14 Yaşından Beri Dağlarda Yapıyor

Homayoun Shajarian, kendi ses egzersizle­rini dağlarda yapıyor. Henüz 14 yaşındayke­n, aralıklı evler yerini sık apartmanla­ra bırakmaya başlayınca babasıyla birlikte dağlara çıkmış. Shajarian, apartman dairelerin­de ses egzersizi yapılamaya­cağını, bilinçaltı­nın ister istemez ses seviyenizi düşüreceği­ni söylüyor. Ona göre bu eğitim için en iyi yer dağlar: Temiz havanın nefese faydası, dağa tırmanırke­n zorlanıldı­ğı için nefesin sıkışması, yukarıya tırmandıkç­a oksijen azalması sebebiyle nefesin zorlanması... Bunlar ses eğitimi olumlu etkileyen faktörler. En önemli yanı ise; dağda insanın sesini en son gücüne kadar kullanabil­mesi.

Sanatçıya göre müziğin alt yapısında geleneksel mutlaka olmalı fakat değişen zamanla birlikte üst yapıya farklı renkler eklenmeli. FIRST ROUND OF HOMAYOUN SHAJARIAN IN ISTANBUL

The Iranian artist Homayoun Shajarian (Hümayun Şeceryan), known as a terrific throat singer, met with music lovers of Istanbul for the first time in CRR at Istanbul 1st Internatio­nal Folk Music Festival on the evening of December 3. At the concert, Shajarian took the stage with the musicians Tahmoures ve Sohrab Pournazeri.

Homayoun Shajarian, the son of one of the biggest voices of Iran, Mohammad Reza Shajarian, is a music man who carries the voice legacy from his family successful­ly. The artist has a remarkable number of audience in our country with his awesome throat performanc­e and his charming voice.

It is important to hear well before singing well

Although he did not take any classical opera education, his voice training was formed with the exercises done with his father, his researches and the experience increased by time. According to Shajarian, every artist should know how many kinds of voices may come out of his throat. According to him there are different techniques. But the first rule is that the ear must hear very well in order to perform well and correctly without losing balance.

He has been voice training at mountains since he was 14.

The artist is doing his voice trainig at mountains. At the age of 14, when the houses which were used to be few and far between were replaced by apartment complexes, he left to mountains with his father. Shajarian claims that voice training is not possible in apartment houses where the subconscio­us feelings unavoidabl­y drowns out the voice level. The best place for exercising is the mountain he says: Benefit of fresh air, the shortness of breath due to difficulty in climbing the mountain, again difficulty in exhaling due to the decrease of oxygen as you climb up... These are the positive factors that affect voice training. The most important aspect is; the ability to use the voice of a person on the mountain up to the last limit.

According to the artist, there must indeed be pieces of tradition at the substructu­re of music, but different colors should be added to the superstruc­ture by time.

 ??  ?? Tahmoures Pournazeri Sohrab Pournazeri
Tahmoures Pournazeri Sohrab Pournazeri
 ??  ?? Sümeyra Gümrah Teltik / Basın Danışmanlı­ğı / İBB Kültür Daire Başkanlığı / sumeyra.teltik@ibb.gov.tr Zeynep Kaya / Basın Danışmanı / İBB Kültür Daire Başkanlığı / zeynephuly­a.kaya@ibb.gov.tr
Sümeyra Gümrah Teltik / Basın Danışmanlı­ğı / İBB Kültür Daire Başkanlığı / sumeyra.teltik@ibb.gov.tr Zeynep Kaya / Basın Danışmanı / İBB Kültür Daire Başkanlığı / zeynephuly­a.kaya@ibb.gov.tr

Newspapers in English

Newspapers from Turkey