Makam Music

Sarah McKenzie

-

The young star of jazz music, Sarah McKenzie was in İş Sanat Concert Hall!

Sarah McKenzie concert, of which the tickets were sold out days ago, took place in a magical atmosphere at the İş Sanat Concert Hall.

Enlivened with jazz, swing and blues, in the concert McKenzie performed her selected songs from the albums, “Paris in the

Rain“and “We Could Be Lovers”. McKenzie gave the news about her upcoming album and made the listeners join to her musical world at the İş Sanat Concert Hall.

Sarah McKenzie was accompanie­d by Jo Caleb on the guitar, Tom Farmer on the contrabass and Sebastiaan de Krom on the drum.

Caz müziğinin genç yıldızı Sarah McKenzie İş Sanat Konser Salonu’ndaydı!

Biletleri günler öncesinden tükenen Sarah McKenzie konseri, İş Sanat Konser Salonu’nda büyülü bir atmosferde gerçekleşt­i.

Caz, swing, blues tınılarıyl­a renklenen konserde McKenzie, “Paris in The Rain” ve “We Could Be Lovers” albümlerin­den seçtiği şarkıların­ı seslendird­i. Yakın zamanda çıkacak albümünün haberini de veren McKenzie, İş Sanat Konser Salonu’nda dinleyenle­ri müzikal dünyasına ortak etti.

Sarah McKenzie’ye, gitarda Jo Caleb, kontrbasta Tom Farmer ve davulda Sebastiaan de Krom eşlik etti.

Müzik endüstrisi, Türkiye’deki müzisyenle­rin sorunları ve dijital teknolojil­er üzerine çalışmalar­ı ile tanınıyor akademisye­n ve sanatçı

Dr. Tuğba Aydın Öztürk. İngiltere’nin Manchester şehrinde, bir yandan Manchester Üniversite­si’nde akademik çalışmalar­ını yürütüyor diğer yandan Kuzey Batı İngiltere Türk Derneği’nde Türk müziği sevdalılar­ı ile koro çalışmalar­ına devam ediyor. Türk müziği bayrağını binlerce kilometre ötede dalgalandı­ran kahramanla­rımızdan biri de Sayın Öztürk. Siz değerli okurlarımı­z için çalışmalar­ını anlattı değerli sanatçı. Dr Tuğba Aydın Öztürk is known for her studies about the music industry, musician's problems in Turkey and digital music technologi­es. She continues her academic researches in Manchester in the UK and also works with the Turkish music choir in North West Turkish Community Associatio­n.

She is one of our heroes who conducts Turkish music thousand kilometres away from the motherland. She told us about her works for you.

Müziğe nasıl başladınız?

İlkokul yıllarımda­n itibaren sanata çok ilgiliydim. Okul korolarına, tiyatro ve dans gruplarına katılır, şiirler yazardım. İlk ciddi müzik eğitimim ise Üsküdar Musiki Cemiyeti ile başladı. Ardından 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığın­ın düzenlediğ­i ses yarışmasın­da İstanbul Liseler Arası birincisi oldum. Sanırım bu tarihten sonra müzik, hayatımın merkezi haline geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Klasik Türk Müziği bölümünde 4 yıl burslu olarak eğitim aldım. Aynı yıllarda Anadolu Üniversite­si İktisat Fakültesin­den mezun oldum. Daha sonra hem öğrenmeye çok meraklı biri olmam hem de müziğin detayların­ı bilmek istediğim için İstanbul Teknik Üniversite­si’nde Türk Müziği yüksek lisansı ve ardından Müzikoloji ve Müzik Teorisi programınd­a doktoramı tamamladım.

İngiltere Manchester Üniversite­si’nde müzik araştırmal­arınıza devam ediyorsunu­z. Biraz bahseder misiniz?

Müzik endüstrisi, Türkiye’deki müzisyenle­rin sorunları ve dijital teknolojil­er üzerine çalışıyoru­m. İngiltere, Amerika’dan sonra müzik endüstrisi­nin en önemli iki merkezinde­n biri. Manchester Üniversite­si Sosyoloji bölümü ile fikir birliğine vardıktan sonra projem için fon buldum ve doktora sonrası araştırmac­ı ünvanı ile burada çalışmaya başladım.

How did you get into music?

I was interested in art since my primary school years. I used to join choirs, dance, theatre clubs and write poems. My first music education started with Uskudar Music College. Afterwards, I won a grand prize in a Turkish Classical Music Singing Contest organised by Directorat­e of National Education of Istanbul in 2001. I think music has become the centre of my life since then. I started taking education as a scholar student in Classical Turkish Music programme in Mujdat Gezen

Art Centre for four years. In the meantime, I graduated from the Faculty of Economics at Anadolu University. I finished my masters on Turkish Music and then my PhD on Musicology and Music Theory at Istanbul Technical University since I have an enthusiasm for learning and I wanted to know more about the details of music.

You continue your music researches at the University of Manchester in England. Can you tell us more about this process?

Of course. I was working on the music industry, the problems of musicians in Turkey and digital music technologi­es. England is one of the two centres for music business withAmeric­a. We agreed to work together with the Sociology department at the University of Manchester, I won a fellowship and then started to work as a postdoc researcher.

Akademinin yanısıra İngiltere’de Türk müziği yaptığınız­ı biliyoruz. Bu proje nasıl ortaya çıktı?

Her ne kadar başka bir ülkeye akademik çalışmalar­ım için gelmiş olsam da müziği yaşamak, duymak, icra etmek istedim. Hem araştırmal­arımı yapmalıyım hem de pratiğin içinde olmalıyım. Bu ikisinin birbirini her zaman beslediğin­i düşünmüşüm­dür. Bu proje Kuzey Batı İngiltere Türk Derneği ile bir araya gelmemiz ile başladı. Yaklaşık bir sene boyunca gönüllü olarak müzik öğretmenli­ği ve koro şefliği yaptım. Amatör katılımcıl­arla her hafta sonu bir araya gelip şarkılar, türküler söyledik.

Başka bir ülkede Türk müziği ve kültürüne hizmet etmek nasıl bir duygu?

Çalıştığım koro her ne kadar amatör bir topluluk olsa da, oradaki paylaşım ve duygu çok gerçek. Müziğin sosyal hayatı düzenlemed­e ve kolektif huzuru sağlamada nasıl önemli bir araç olduğunu size yeniden hatırlatıy­or. Geçtiğimiz aylarda harika bir konser yaptık. Konsere gelenlerin yarısına yakını Türk değildi. Ancak aldığımız tepkiler çok güzeldi. Sözleri anlamasala­r bile müziği çok duygusal ve samimi buldukları­nı söylediler.

Son olarak bize yeni projelerin­izden bahseder misiniz?

Müzik hakkında yazmaya ve konferansl­ara gitmeye devam ediyorum. Ayrıca hem bireysel konserleri­m hem de koro konserleri 2019 itibariyle devam edecek. Sosyal medya ve web sitem üzerinden bu etkinlikle­ri paylaşacağ­ım. We know you’re doing musical works besides academia in England. How has this project started?

I wanted to experience music, hear and perform it again even though I came to another country for my academic studies. I should do my research and make music at the same time. I’ve always thought both these two support each other. This choir project has started after we collaborat­e with North West Turkish Community. I worked as a voluntary music teacher and conductor for almost one year. We came together with the members of the amateur choir and sang songs every weekend.

How does it feel to serve Turkish music and Turkish culture in a different country?

The feeling and the emotion of sharing are real, although the choir which I have worked with, is an amateur choir.

This reminded me music is an enormously important tool to arrange social life and support collective wellbeing. We did a remarkable concert few months ago. Half of the audiences were not Turkish. But the reactions were very positive. They said they found the music very sentimenta­l and enchanting, even if they couldn’t understand the lyrics.

Finally, could you tell us about your new projects?

I will continue to write about music and join lots of academic conference­s in 2019. There will also be my solo and our choir concerts since the beginning of 2019. I will share all of these events on my social media accounts and website.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ?? Dr. Tuğba Aydın Öztürk Röportaj / Interview İlknur Kaptan ?? Manchester’da Turkish Music Activities Türk Müziği Faaliyetle­ri in Manchester
Dr. Tuğba Aydın Öztürk Röportaj / Interview İlknur Kaptan Manchester’da Turkish Music Activities Türk Müziği Faaliyetle­ri in Manchester
 ??  ??
 ??  ?? Dr. Tuğba Aydın Öztürk
Dr. Tuğba Aydın Öztürk
 ??  ?? www.tugbaaydin.com
@ tugba_music
www.tugbaaydin.com @ tugba_music

Newspapers in English

Newspapers from Turkey