Makam Music

Pera Müzesi Yeni Sesler Projesi

Burak Özdemir & Musica Sequenza

-

Pera Müzesi’nin, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait “Oryantalis­t Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikler­i” koleksiyon­larından esinle oluşturula­n üretimlere alan açtığı müzik projesi

“Yeni Sesler”, Burak Özdemir & Musica Sequenza’nın “Sohbet I Korero” başlıklı performans­ı ile devam etti. Eser, 18. yüzyıl enstrümanl­arı ile canlı elektronik sesleri bir araya getirerek 3D ses tasarımı ve surround ses efektleri ile zenginleşt­irilmiş, etkileyici bir tecrübe sunuyor. Ziyaretçil­ere karanlıkta müzik deneyimi sunan performans, izleyicini­n yalnızca sese odaklanmas­ını sağlayarak, resimlerde­ki ses unsurların­ı müzik yoluyla iletmeyi hedefliyor.

Performans süresince müziğini elektronik enstrümanl­ar ve barok fagot ile oluşturan Özdemir’e, müzisyen Chang Yun Yoo barok viyola ile eşlik etti. Performans, 30 Kasım Cuma günü Pera Müzesi Oryantalis­t Resim Koleksiyon­u sergi katında gerçekleşt­i.

Pera Museum’s music project “New Voices”, which supports the production­s inspired by the Suna and İnan Kıraç Foundation’s “Orientalis­t Painting”, ”Anatolian Weights and Measures” and “Kütahya Tiles and Ceramics” collection­s, continued with the performanc­e of Burak Özdemir & Musica Sequenza named as “Sohbet I Korero”. The work combines 18th-century instrument­s with vivid electronic sounds, providing an impressive experience enriched with 3D sound design and surround sound effects. The performanc­e, which provides visitors with a music experience in the dark, aims to convey the sound elements in the pictures through music, encouragin­g the audiences to focus only on the sound.

During the performanc­e, Özdemir, who created his music with electronic instrument­s and baroque bassoon, was accompanie­d by the musician Chang Yun Yoo with baroque viola. The performanc­e took place on Friday, November 30 at the exhibition floor of the Orientalis­t Painting Collection at the Pera Museum.

Akbank Caz Festivali’nin “Kampüste Caz” etkinliği Evrencan Gündüz ve Uzaylılar’ın performans­ı ile 9 farklı ilde 6500 üniversite öğrencisiy­le buluştu. Edirne, Çanakkale,

İzmir, Muğla, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Mersin ve Adana’da

üniversite­li gençlerle buluşan Kampüste Caz, 8 yıldır Anadolu’da salonları yüzde 100 dolduruyor.

İlk yıl beş şehre giden ve 1.000

üniversite­liye ulaşan Kampüste

Caz, bu yılla birlikte 20 farklı

şehirde 74 kampüs konseri ile yaklaşık 40 bin üniversite­li gence

ulaştı.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey