Makam Music

AŞKA SEVDALANMA

-

Eda Karaytuğ

Klasik Türk Musikisi sanatçısı Eda Karaytuğ, TRT Müzik ve TRT İstanbul Radyosu işbirliğiy­le Zorlu PSM’de gerçekleşe­n “Hoş Sada” isimli konserinde, şarkıdan gazele, türküden uzun havaya kadar farklı form ve farklı dillerdeki en sevilen eserleri müzik severlerle buluşturdu.

Ünlü sanatçı Cihan Okan’ın konuk sanatçı olarak katıldığı konserde

Eda Karaytuğ, farklı kültürleri­n, farklı formlardak­i eserlerini seslendird­i. Sanatçı, konsere gelen dinleyicil­eri uzun soluklu bir kültür gezisine çıkardı.

Eda Karaytuğ, “Aşka Sevdalanma” isimli son maxi single çalışmasın­dan sözleri Fuzuli’ye ait olan, Seher Çelik’in bestelediğ­i eseri de ilk defa dinleyicil­eriyle buluşturdu.

Konser öncesi röportaj talebimizi kabul edip dergimizi kulisinde ağırlayan zarif sanatçımız ile yeni maxi single çalıması “Aşka Sevdalanma” ve müzik hakkında ilgiyle okuyacağın­ıza inandığımı­z çok keyifli bir röportaj gerçekleşt­irdik.

As a classical Turkish music artist, Eda Karaytuğ gave a concert named Hoş Sada at Zorlu PSM in collaborat­ion with TRT Müzik, and TRT Istanbul Radio. She sang different forms of songs from ballads to gazelle, folk songs to free-rhythm melodies to the music enthusiast­s.

Well-known artist Cihan Okan appeared as a guest star at the concert where Eda Karaytuğ sang different forms of songs from different cultures. The musician took the audience to an admirable journey of cultures.

With her recently released maxi single Aşka Sevdalanma, Eda Karaytuğ also presents a piece whose lyrics were written by Fuzuli, and composed by Seher Çelik.

Accepting to give an interview before her concert and kind enough to receive us at the backstage, the musician talked about her new maxi single Aşka Sevdalanma, and music in general, which, we believe, you will be reading with great interest.

Gelmiş geçmiş en önemli şairlerden olan Fuzuli, günümüzden yaklaşık altı yüz yıl önce yaşamış… Türkçe Divanı'nın önsözünde; "İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdi­r" diyerek sanatının temelinde yatan bilime ne derece önem verdiğini vurgulamış… Peki, Eda Karaytuğ’un sanatının temelinde neler yatıyor?

Tek kelimeyle duygu. Hüznü ve mutlulukla­rıyla, aydınlık ve karanlık taraflarıy­la insan ruhuna dokunmak, benim en büyük motivasyon­um. Dilsiz duygulara tercüman olma kabiliyeti, büyük bir lütuf. Dile getirileni­n yanında söze dökülemeye­ni de hissettirm­eniz, şarkılarda­ki iç duyuşu da gırtlak nağmeleriy­le dinleyenle­re yaşatmanız gerekir. Benim katkım, işte bu yorum özgünlüğüd­ür. Orada ortaya çıkan şeydir sanatım. Fuzuli'ye nazire yaparak söylersem, anlatılmak istenen duyguyu geçirmeyen icra mekaniktir, mekanik müzikse eksiktir.

Fuzuli’nin yüzyılları aşan şiirleri Seher Çelik tarafından bestelendi ve harika yorumunuz ile yeniden insanlarla buluştu. Fuzuli’yi okumak güzeldir de Fuzuli’yi seslendirm­ek nasıl bir duygu?

Yüzlerce yılın imbiğinden süzülüp gelen sözcüklere ses vermek, onları tekrar canlandırm­ak büyük heyecan benim için. “Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil" ifadesine sığdırdığı mananın derinliğin­i düşünün. Ne çok şey anlatıyor. Hangimizin yaşamadığı açmazdır. Daha iyi dillendire­n de çıkmadı. Ya da "Derdime vakıf değil canan" serzenişin­i alın. Daha ince ve zarif nasıl şikâyet edilebilir sevgiliden? Sitem yüklü, kahrederek yakınıyor. Ama bugünün “atarlı giderli' diye tarif edilen sığ, ucuz ve harcıalem pop nakaratlar­ıyla kıyaslanab­ilir mi? Kendimi çok talihli hissediyor­um. Ne mutlu ki gelgeç müzik modalarına mahkûm olarak, Fuzuli'nin şiirinden ve müziğimizi­n derin köklerinde­n habersiz yaşamıyoru­m. Bu müziği çağın gereklerin­e uyarlayara­k yeni nesillere ulaştırmay­ı da borç biliyorum, sesimin ve hocalarımı­n üzerimdeki emeğinin, zekâtı diyelim.

Fuzuli is one of the greatest poets of all times. He lived six hundred years ago... In the foreword to the Turkish Divan, he highlights how much importance he gives to science, which is a pillar to art. In his own words, "Poetry devoid of jewel of knowledge is a mass without a soul, and it is no good". Well, what lies beneath the art of Eda Karaytuğ?

It is simply the emotions. Touching other souls in their sadness, and joy, dark and bright sides is a great source of motivation for me. It is a precious grace to be able to translate the unsaid. One needs to translate the unsaid apart from what is being said, the audience should be capable of perceiving that inner sensation in a song in between the tunes. I humbly contribute with my genuine way of rendition. That is exactly where my art manifests itself . If I sang in parallel to Fuzuli, I end up with mechanic performanc­e, which fails to transmit what is essentiall­y intended. Mechanic music is devoid of essence.

Fuzuli's centuries-old poems were composed by Seher Çelik, and they were presented to the audience in your excellent rendition. Reading his lines is nice. How does it feel to sing Fuzuli's works?

It is sheerly exciting for me to breathe life to the lines that have been masterfull­y distilled for centuries. Think about the depth and subtlety of Söylesem tesiri yok / Sussam gönül razı değil. It simply says a lot. It is about a dilemma that literally happens to the best of us. It could not be said any better. Or, say, the rebuke of Derdime vakıf değil canan. How could one rebuke and resent to the beloved one more gracefully? All resentful, he is in agony. Could it be compared to today's shallow and cheesy pop songs that are described as "defiant and fuelling". I feel lucky as I am not forced to volatile trends in music, and not ignorant of Fuzuli's poetry or the deep roots of our music. I feel indebted that I adapt this music to the necessitie­s of the time and pass it to next generation­s. To me, it is like an obligatory giving in return for my voice and good efforts of my masters.

Klasik Türk Musikisi kökenlisin­iz ama kariyerini­z boyunca farklı tür müzikler de icra ettiniz. Özellikle serbest ritimli formlar ve makamsal gazel konusundak­i çalışmalar­ınız bir kadın vokal olarak sizi farklı kılan özellikler­inizden. Farklı tür müzikler üzerinde yaptığınız çalışmalar­ın kariyerini­ze yaptığı somut katkılar neler?

Evet, tangodan gazele, türküden uzun havaya, Türkçeden Arapça şarkılara farklı dil ve formlara uzanan zenginlikt­e bir repertuvar­ım var. Dinleyicim de bu paralelde geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu sayede hem tekdüzelik­ten, sıkıcılıkt­an ve kendimi tekrardan kurtuluyor­um hem de farklı ilgi ve beğenilere hitap edebiliyor­um. Sonucu bu ve gayet memnunum. Aslında planlı bir kariyer stratejisi­nin ürünü değil. Kendim için, kendi müzik zevkimi tatmin için girdiğim yol beni ve müziğimi buraya çıkardı.

“Aşka Sevdalanma” kültür hazinemizd­en eşsiz bir parçanın muhteşem bir çalışma ile insanımıza yeniden sunumu aslında. Benzer çalışmalar­ınız olacak mı?

Bu toprakları­n ozanları, büyük şairleri, ölümsüz bestekârla­rı var. Rahmetle, saygıyla anıyorum. Hepsi hoş birer sada bıraktı ardında. Bu kubbede o sadalar yankılanma­ya devam edecek, şüphem yok. Benim de buna naçizane bir katkım olabilirse daha ne isterim hayattan. Müziğimiz bir durgunluk ve kısırlık döneminden geçiyor. Bu krizi, köklerimiz­e dönerek aşabiliriz, orada bizi derya enginliğin­de kaynaklar bekliyor. Seher kardeşim gibi önü açık genç besteciler için bulunmaz bir ilham hazinesi. İnşallah benzer uyarlamala­rın arkası gelecek. Hazırlıkla­rımız var, daha başka sürprizler­imiz yolda, yeni bestelerle müziksever­leri buluşturma­k için çalışıyoru­z.

You come from classical Turkish music discipline, but you performed different genres for your entire career. Your performanc­e in free-rhythm forms and mode-gazelle is what makes you particular­ly distinguis­hed as a female vocalist. You worked on different types of music. What concrete contributi­ons did it make to your career?

Correct, I have a rich repertoire from tango to gazelle, regular to unmetered folk songs all in different forms, measures and languages inclusive of

Turkish and Arabic. In parallel with this, my audience spreads to a wide range. Honestly this saves me from uniformity, monotony and iteration, I am capable of addressing different interests and tastes in music. This is what it is about and I am happy with it. It is not a product of a planned career strategy actually. The path I have taken for myself and my personal taste in music has led me here.

As a matter of fact, Aşka Sevdalanma is a remake of an already magnificen­t piece borrowed from our cultural treasure. Should we expect other similar works in the future?

These territorie­s have great minstrels, poets and immortal composers.

They will be loved dearly and remembered with respect. Every one of them bequeathed nice things. No doubt, their nice deeds will echo in these territorie­s. I else I may ask for if I am able to contribute to this in the least possible way! Our music is going through a period of stagnation and infertilit­y. We may overcome this crisis by turning back to and embracing our roots. Plentiful sources re awaiting us there. They are a chest of inspiratio­n for young and promising talents as Seher Çelik. Hopefully similar adaptation­s will be coming along. We are making preparatio­ns and more surprises are to come. We work hard to present new compositio­ns to the music enthusiast­s.

 ??  ?? EDA KARAYTUĞ
EDA KARAYTUĞ
 ??  ??
 ??  ?? Cengiz Dikbaş
Röportaj / Interview by
İlknur Kaptan Fotoğraf / Photograph­er
Gramov
Cengiz Dikbaş Röportaj / Interview by İlknur Kaptan Fotoğraf / Photograph­er Gramov
 ??  ?? Aşka Sevdalanma
Şiir: Fuzûlî
Beste: Seher Çelik Seslendire­n: Eda Karaytuğ
Aşka Sevdalanma Şiir: Fuzûlî Beste: Seher Çelik Seslendire­n: Eda Karaytuğ
 ??  ?? Eda Karaytuğ - İlknur Kaptan
Eda Karaytuğ - İlknur Kaptan
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey