Makam Music

MÜZİK ve KARİKATÜR

MUSIC and CARICATUR

-

NAZ İREM TÜRKMEN

ULUSLARARA­SI GRUMİAUX

KEMAN YARIŞMASI’NDA BİRİNCİ OLDU

Dünyanın önde gelen müzik yarışmalar­ından, Brüksel’de gerçekleşe­n Uluslarara­sı Grumiaux Keman Yarışması’na katılan 12 yaşındaki Naz İrem Türkmen, sergilediğ­i performans ile 11-13 yaş kategorisi­nde birinci oldu.

2010’da Güher ve Süher Pekinel’in hayata geçirdiği, 2013’ten bu yana Tüpraş’ın katkılarıy­la devam eden, “Dünya Sahnelerin­de Genç Müzisyenle­r” projesinde­ki genç yetenekler­den biri olan Türkmen, Uluslarara­sı Grumiaux Keman Yarışması’nda bu yaş grubunda birinci olan ilk Türk müzisyen oldu.

NAZ İREM TÜRKMEN AWARDED 1ST PRIZE AT GRUMIAUX INTERNATIO­NAL VIOLIN COMPETITIO­N

12-year old Naz İrem Türkmen was awarded 1st prize in the 11 to 13 years of category at Belgium's Grumiaux Internatio­nal Violin Competitio­n.

Türkmen is one of the young talents from the "Young Musicians on World Stages", a project initiated by Güher & Süher Pekinel in 2010, and has been supported by Tüpraş since 2013. Türkmen is the first Turkish musician with a 1st prize in her age group at the Grumiaux Internatio­nal Violin Competitio­n.

 ??  ??
 ??  ?? Naz İrem Türkmen
Naz İrem Türkmen
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey