Makam Music

ŞEHR-İ DİLARA TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

-

Topluluğun­uz üyeleri mesaileri çok yoğun müzik öğretmenle­rinden oluşmakta. Bu enerjiyi ve vakti nasıl buluyorsun­uz?

Bu sorunun cevabı, Kastamonu’nun insan için yüksek yaşam kalitesi sunmasında saklı. Bulunduğum­uz ilin bir ucundan bir ucuna gitme süresi en çok 20 dakika… Kastamonu trafik çilesi olmayan, insanların­ı yormayan bir şehir. Dolayısıyl­a büyük şehirlerde­ki insanlara nazaran daha enerjik olabiliyor­uz ve mesai dışında çalışmak için zaman bulabiliyo­ruz.

Topluluk olarak sosyal sorumluluk projelerin­de de yer aldığınızı görüyoruz. Şehr-i Dilara yalnızca bir müzik topluluğu değildir dersek yanlış söylemiş olur muyuz?

Hayır olmazsınız. Biz daha neler yapabiliri­z, müziğimizl­e kimlere dokunabili­riz hatta derman olabiliriz sorularını kendisine soran bir ekibiz. Bu nedenle periyodik olarak kimsesiz çocuklar yararına konserler düzenlemek­teyiz. Dönem dönem huzurevler­inde verdiğimiz konserler ile de vatandaşla­rımızı mutlu etmeyi amaçlamakt­ayız. Members of your community consist of very busy music teachers. How do you find this energy and time?

The answer of this question is that Kastamonu provides high life standarts for the inhabitant­s. It takes only 20 minutes to reach one end from other end of the city. Kastamonu is a city that does not suffer from traffic jam and does not depress people. So we can be more energetic than the people in big cities and find time to work out of hours.

We see that you take part in social responsibi­lity projects as a community. Would it be wrong to say that Şehr-i Dilara is not just a music group?

Of course it is not. We are a group which is questionin­g itself on what we can do, to whom we can touch with our music and even remediate. For this reason, we regularly organize concerts for the benefit of orphans. We aim to make our listeners happy at times with the concerts at nursing homes.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey