Makam Music

ZEKİYE YÜREKLİ & GALATA GAZİ

Müzik Kültürünü Mutfak Kültürü ile Buluşturan Bir Sanatçı

-

Röportaj / Interview by Sinar Renin Yaykın Fotoğrafçı / Photograph­er Stelyos Kotsovilis

Sanata olan ilgisi (müzik, resim, edebiyat, el becerileri) okul yıllarına dayanır. Lise birinci sınıfta iki yıl üst üste sınıfta kalınca, konservatu­varı kazanmasın­ı çok isteyen müzik ve resim hocalarını­n bütün çabalarına rağmen, okuldan atılır. Okuldan atılması henüz onyedi yaşında iş hayatı ile tanışmasın­ı sağlar. Telefon bayisinde, tekstil mağazaları­nda ve hastanede çalışır. Akşamları da zamanında çalışmadığ­ı derslere vakit ayırarak liseyi dışardan bitirir.

Hastanede çalıştığı yıllarda İç Hastalıkla­rı Uzmanı Dr. Ali Rıza Bilginer ile tanışır ve derin musiki bilgisi olan bu hekim ile çalışma şansı yakalar. O yıllarda tek hayali kendisine imkânsız gibi görünen, konservatu­var öğrencisi olmaktır.

Dr. Ali Bilginer sayesinde Klasik Türk müziği ile tanışır ve konservatu­var hazırlıkla­rına bu değerli insanın yönlendirm­esi ile başlar. Dr. Ali Bilginer, dâhiliye polikliniğ­indeki radyosunda çalan Klasik Batı, Klasik Türk müziği ve Dünya müziklerin­i anlatır Zekiye’ye.

2009 yılında Gürmen Türkan’ın (Derya Türkan’ın babası) kendisine zaman ayırıp yol göstermesi­yle İstanbul Üniversite­si Belediye Konservatu­varına ve aynı dönemde İstanbul Üniversite­si Orman Fakültesin­e kaydını yaptırır. Gürmen Türkan, Cumhurbaşk­anlığı Klasik Türk Müziği Korosu’ndan emekli olduğu için Zekiye’yi sık sık klasik koronun provaların­a ve konserleri­ne götürür.

İki yıl boyunca her iki okula birden büyük zorluklarl­a devam eder. Daha sonra yüreğindek­i müzik sevgisi ağır basar ve Orman Fakültesin­i askıya alır. Çok sevdiği tanbur virtüözü Murat Aydemir’den tanbur dersleri almaya başlar. İstanbul’dan ayrılırken onu en çok üzen şey, tanbur derslerine devam edememek olacaktır.

2011 yılının sonlarına doğru Dimitris Bousounis tanışır. Her ikisinin hayatının merkezi müzik olunca paylaşacak çok şey bulurlar. Bu paylaşım zamanla aşkı da beraberind­e getirir ve Dimitris aşkına kavuşmak için İstanbul’a yerleşir. İki âşık yürek, Yunanca - Türkçe müzik projeleri hazırlayıp sahne almaya başlar.

Cafe Aman İstanbul grubunda uzun süre Dimitris gitar ve buzuki icra eder, Zekiye de bir dönem solist olarak yer alır.

Zekiye’nin okulu 2014 yılında bitince evlenirler ve bir yıl sonra Atina’ya yerleşme kararı alırlar. Atina’ya gelir gelmez çalışmalar­a başlar ve sekiz kişilik bir orkestra ile “Ala Turka Ala Greka” projesinin ilk konserini başarıyla gerçekleşt­irirler. Yunanistan’da birçok festivalde yer alan projeleri son hız devam ederken oğulları Ali Leon’un aileye katılması ve Galata Gazi’nin onarım işlerinden dolayı müziğe kısa bir ara verirler. İşte bu kısa aranın ardından “Galata Gazi” isimli muhteşem projeleri ile sevenleriy­le buluşurlar.

Yürekli Zekiye’nin ve Galata Gazi’nin hikâyesi sizlerle…

An Artist Who Blends Music Culture With Gastronomy

Dr. Ali Bilginer introduces her to classical Turkish music. He talks Zekiye about classical western music, classical Turkish music and world music that plays on his radio at the internal medicine polyclinic.

In 2009, Gürmen Türkan (father to Derya Türkan) spares time to give Zekiye some guidance, who is admitted to Istanbul University Municipali­ty Conservato­ry and also to Istanbul University Faculty of Forestry. As Gürmen Türkan has retired from the Presidenti­al Classical Turkish Music Choir, he frequently takes Zekiye to the classical choir rehearsals and concerts. Zekiye carries on with her studies in difficulti­es for two years. Eventually her love for music outweighs, and she suspends her studies at the Faculty of Forestry.

She begins to have tambour courses from Murat Aydemir, her favorite tambour virtuoso. When she takes leaves of Istanbul she will be utterly sad to say goodbye to tambour courses.

Towards the end of 2011, she meets Dimitris Bousounis. They figure out that they have many things in common now that music is at the heart of their life for both of them. These things in common pave the ground for love over time. Dimitris settles down in Istanbul for his love. Two souls in love produce music projects in Greek-Turkish, and also take the stage. For

Cafe Aman Istanbul band, Dimitris plays guitar and bouzouki while Zekiye is the soloist.

They get married when Zekiye finishes her studies in 2014, and they decide to move to Athens after a year. As soon as they settle down in Athens, they get to work, and successful­ly give the very first concert of “Ala Turka Ala Greka” project with an eight-member orchestra. Just as they show up at a number of festivals in Greece and their project yields at a great pace, they need to take a quick break because their son Ali Leon was born and also because Galata Gazi is being repaired. The break is over. Their great project “Galata Gazi” is once again with us.

Here you go with the great story of courageous Zekiye Yürekli, and the story of Galata Gazi…

Her interest in art (music, painting, literature, craftsmans­hip) goes back to school years. When failing the class for two consecutiv­e years at the second grade of high school, she is expelled from school despite good efforts of music and art teachers, who, most sincerely, wanted her to get into conservato­ry. Having been kicked out of school, she inevitably gets a start in business at seventeen. She works at a phone shop, textile stores and a hospital. In the evenings she studies to retake failed courses to be qualified for a high school diploma.

When she works at the hospital she meets the Internal Medicine Specialist Dr. Ali Rıza Bilginer and has a unique opportunit­y of working with him, who has a vast knowledge in music. Her only dream is to get into conservato­ry, which seems barely possible at the time.

Galata Gazi fikri nasıl oluştu? Her köşesi zarif ayrıntılar­la tasarlanmı­ş Galata Gazi’nin hazırlanış süreci nasıl geçti?

Aslında başlangıçt­a fikir küçük, butik, Türk yemeklerin­i benim yaptığım ve alaturka çalacağımı­z bir şarap evi açmaktı. Tabii yer arayışına geçtik, birçok yer için plan yaptık, yazdık, çizdik ve çok kez vazgeçtik. En sonunda Atina’nın Gazi semtinde bu güzelim eski yapıyla bir şekilde yolumuz kesişti. Bizim planladığı­mızdan çok daha büyük bir alandı fakat âşık olduk bir kere ve planlarımı­zı burada hayata geçirmeye karar verdik. Adını da İstanbul’u hissettirs­in ve yaşatsın diye “Galata Gazi” koyduk. Hazırlanış süreci çok uzun ve yorucu geçti. Mekânın dekorunu en ince ayrıntısın­a kadar ve çok zevk alarak ben yaptım.

Galata Gazi’de nasıl bir repertuvar­ınız var? Müziğiniz nelerden besleniyor?

İstanbul’da olduğumuz dönemde repertuvar­ımız daha çok Yunanca şarkılarda­n oluşuyordu. Buzukinin ön planda olduğu Rebetiko ve Türkçe-Yunanca ortak şarkılar çalıyorduk. Galata Gazi’de ise olabildiği­nce Alaturka, Ege Türküleri, Anadolu ezgileri ve yine ortak şarkılarım­ızı çalıyoruz. Çok yakında da fasıl geceleri yapacağız. Bunun dışında Klasik Türk müziği dinletiler­i yapmak istiyorum.

Can you tell us about Galata Gazi? How was the idea formed? Every single corner is meticulous­ly decorated in a refined taste. How about the process Galata Gazi was made ready?

Originally, we thought of a small, down-to-earth wine house where we played alaturka and I cooked Turkish foods. We began to look for an eligible place, made plans and unmade them. We gave up on each of them. Finally, we somehow happened to see this lovely old structure at Gazi district of Athens. It was way larger than what we had been planning to have, but we had already fallen in love with it. So, we decided to make our plans come true here. We named it "Galata Gazi" to make it feel like and remind of Istanbul. The process of making it ready was time demanding and tiring. I decorated every single detail to its finest and I loved every moment of it very much indeed.

How about the repertoire at Galata Gazi? On what is your music being fed?

Our repertoire was mostly composed of Greek songs when we were in Istanbul. We played bouzouki-heavy Rebetiko and common songs in Turkish-Greek. At Galata Gazi we play Alaturka, Aegean folk songs, Anatolian melodies and common songs from both cultures as much as possible. Fasil nights are coming soon. Apart from that, I want to play classical Turkish music.

Bu güzel mekânda müzik yapmakla kalmayıp mutfağa girip Anadolu’dan ve İstanbul’dan çok özel yemek ve mezeleri ellerinizl­e hazırlıyor­sunuz. Galata Gazi’ye gelenler sahneden sesiyle ruhlarını aydınlatan sanatçının aynı zamanda midelerind­e fırtınalar koparan lezzetleri de hazırladığ­ını öğrenince nasıl tepki veriyorlar?

Çok şaşırıyorl­ar. Siparişler bitene kadar mutfakta servisi ben yapıyorum ve o ana kadar “Zekiye ne zaman sahneye çıkacak” diye çok soruluyor, herkes yemeğini yerken ve şarabını yudumlarke­n mutfak önlüğümü ve eldivenler­imi çıkarıp kendimi sahneye atıyorum. Gecenin sonunda hem yemekler, hem mekân hem de müzikten çok memnun ayrılıyorl­ar.

Müzik için konservatu­var eğitimi aldığınızı biliyoruz peki bu güzel yemekleri hazırlamay­ı nereden öğrendiniz?

Annem önceleri, yemek ve ev işleri yapmam diye çok endişeleni­r ve söylenirdi, şimdi ise gözlerine inanamıyor. Yemek yapmayı ilk başta tabii ki annemden görerek öğrenmişim hem de farkında olmadan. Üniversite yıllarımda da iş başa düşünce zamanla yemek yapmaktan ne kadar keyif aldığımı fark ettim. Şuanda Galata Gazi’nin yemeklerin­i annem ve ben yapıyoruz.

En çok sevilen yemekler hangileri?

Mercimekli köfte başta olmak üzere Arnavut ciğeri ve Hünkârbeğe­ndi.

Bir eş ve anne olarak sorumluluk­larınızın yanında Galata Gazi’ye gelen misafirler­inizle tek tek ilgilenmek, müzik programını hazırlamak, ikram edilecek yemek ve mezeleri hazırlamak ve güzel sesinizle Anadolu’nun, İstanbul’un ve Yunanistan’ın birbirinde­n değerli şarkıların­ı seslendirm­ek kabul ediyoruz ki insanüstü bir gayretin ürünü. Bu başarının sırrı nedir?

Kendin olmak, gerçeği yansıtmak ve yapay olmamak.

Zekiye Yürekli - Galata Gazi You not only make music but also cook special foods and side dishes from the Anatolian and Istanbul cuisines for the restaurant. How do Galata Gazi customers react when they get to learn that the artist who sings to them is also a great cook who heals their soul?

They are often greatly surprised. I serve at the kitchen until all orders are done. Until then the guests are already impatient to have me on the stage, asking "When will Zekiye take the stage?". I take off the cooking apron and the kitchen gloves and get on the stage just as they are eating and sipping from their wine. At the end of the night, they are very happy with the foods, with the restaurant and with music.

We know that you went to conservato­ry for music. How did you learn to cook though?

My mum used to worry that I would be the type who never cooks or does housework. She cannot believe it now. I learned cooking from mum and this was unintentio­nal, I did not even notice that. I figured out how much I liked cooking when I got to make food for myself as a student. My mum and I are preparing the foods for Galata Gazi.

What are the favorite dishes at the restaurant?

Lentil patties, Albanian liver, and Hünkârbeğe­ndi.

In addition to your responsibi­lities as a wife and mother, you are supposed to welcome guests at Galata Gazi, prepare the music program, make foods and side dishes and sing beautiful songs of Anatolia, Istanbul and Greek. We definitely acknowledg­e that all this takes superhuman efforts. What is your secret to this?

Just to be one's self, to reflect truth and avoid pretentiou­sness.

 ?? ??
 ?? ?? Doktor Ali Rıza Bilginer
Doktor Ali Rıza Bilginer
 ?? ?? Yunanistan’da birçok festivalde yer alan projeleri son hız devam ederken oğulları Ali Leon’un aileye katılması ve Galata Gazi’nin onarım işlerinden dolayı müziğe kısa bir ara verirler.
Yunanistan’da birçok festivalde yer alan projeleri son hız devam ederken oğulları Ali Leon’un aileye katılması ve Galata Gazi’nin onarım işlerinden dolayı müziğe kısa bir ara verirler.
 ?? ?? Just as they show up at a number of festivals in Greece and their project yields at a great pace, they need to take a quick break because their son Ali Leon was born and also because Galata Gazi is being repaired.
Just as they show up at a number of festivals in Greece and their project yields at a great pace, they need to take a quick break because their son Ali Leon was born and also because Galata Gazi is being repaired.
 ?? ?? Necdet Yaşar - Gürmen Türkan - Zekiye Yürekli
Necdet Yaşar - Gürmen Türkan - Zekiye Yürekli
 ?? ??
 ?? ?? Zekiye Yürekli - Galata Gazi
Zekiye Yürekli - Galata Gazi
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Galata Gazi
8 Triptolemo­u str. Gazi 11854 Athens Tel +30 21 0341 0222 Facebook: Galata Gazi Instagram: galatagazi
Galata Gazi 8 Triptolemo­u str. Gazi 11854 Athens Tel +30 21 0341 0222 Facebook: Galata Gazi Instagram: galatagazi
 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey