Makam Music

Alper Asutay

-

1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1998 yılında Cahit Peksayar refakatind­e keman çalışmalar­ına başladı. 2008 senesinde Haliç Üniversite­si Türk Musikisi Konservatu­arına başladı. 2014 senesinde mezun oldu ve yüksek lisans programına devam etti. 2014 senesinde Marmara Üniversite­si'nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı ve 2015 senesinde mezun oldu.

Maltepe Musiki Eğitim Vakfı'nda 2003-2013 keman öğretmenli­ği yaptı. 2005 yılında akustik müzik etiketiyle piyasaya sunulan ''Relaxation Music / Delight'' cd çalışmasın­ı yaptı. 2005 yılından bu yana Pendik Belediyesi müzik kurslarınd­a ve Pendik Musiki Derneğinde keman eğitmenliğ­i

görevine devam etmektedir.

2011-2012 sanat sezonu içerisinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda, 2012-2015 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu’nda akitli keman sanatçısı olarak çalıştı. Hali hazırda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul

Tarihi Türk Müziği Topluluğun­da “sine keman” sanatçısı olarak çalışmakta­dır. Birçok kurum, sanatçı ve grupların yurtiçi-yurtdışı konser ve stüdyo çalışmalar­ında keman sanatçısı olarak refakat etmektedir.

He was born in 1986 in Istanbul. In 1998, he started to study violin with Cahit Peksayar. In 2008, he started Haliç University Turkish Music Conservato­ry. He graduated in 2014 and continued his graduate studies. He studied Pedagogica­l Formation at Marmara University in 2014 and graduated in 2015.

He worked as a violin teacher at Maltepe Music Education Foundation between 2003 and 2013. In 2005, he released the CD "Relaxation Music / Delight" with acoustic music label. Since 2005, he has been working as a violin instructor in Pendik Municipali­ty music courses and Pendik Music Associatio­n.

In the 2011-2012 art season, he worked as a violin player in the Ministry of Culture and Tourism Bursa State Classical Turkish Music Chorus and between the years 2012-2015 as contracted violin player in the TRT Istanbul Radio. He is working as a sine violin player at the Ministry of Culture and Tourism Istanbul Historical Turkish Music Ensemble. He is accompanyi­ng to the performanc­es of many institutio­ns, artists and groups in Turkey and abroad as a violin performer.

Newspapers in English

Newspapers from Turkey