Makam Music

ANTİK ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE MÜZİĞİN ÖYKÜSÜ

-

Beethoven’den Johnny Cash’e, tarih boyunca müzisyenle­rin bıraktığı izleri adım adım takip edebileceğ­iniz bir yolculuk sunan Müziğin Öyküsü, raflarda yerini aldı.

Müzik, hayatımızı­n temel bileşenler­inden biri, çoğumuz için gündelik yaşamın olmazsa olmazı... Kulağımızd­an, çevremizde­n eksik olmayan bu sanatın tarihini etraflıca öğrenmek istemez misiniz? Klasik müziğin doğuşunu; müzikaller­in, operanın ortaya çıkışını; Beethoven’den Johnny Cash’e tarih boyunca müzisyenle­rin bıraktığı izleri adım adım, yetkin yazarların kaleminden okumak istemez misiniz?

Maria Lord ve John Snelson hem müzisyenle­rin, hem konservatu­var öğrenciler­inin hem de müziği hayatından eksik etmeyenler­in başucundan ayırmayaca­ğı bir kitapla okuru, en usta müzisyenle­rin notalarınd­a dolaştırıy­or.

Deniz Öztok’un İngilizce aslından dilimize kazandırdı­ğı Müziğin Öyküsü, “Hepkitap” logosuyla raflarda yerini aldı.

THE STORY OF MUSIC FROM ANCIENT AGES

TO THE PRESENT

The Story of Music, which offers a journey that you can follow the tracks left by musicians step-by-step from Beethoven to Johnny Cash throughout history, took its place on the shelves.

Music is one of the basic components of our lives, and a sine qua non of everyday life for many of us... Would you like to learn the history of this art that surrounds us? Do you want to read the the birth of classical music, the rise of musicals and opera, the traces left by musicians from Beethoven to Johnny Cash throughout history from the respected authors?

The authors Maria Lord and John Snelson presents the readers the notes of the master musicians with a piece that will be a bedside book for both the conservato­ry students and the music lovers.

The Story of Music, which was translated from its original English version by Deniz Öztok, has been placed on the shelves with HEPKİTAP logo.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey