Makam Music

Ali Ufkî

-

1) Ali Ufki (1610-1680?); (Wojciech Bobowski)

Klasik Türk musikisi bestekârı, santûrî, müzikolog ve "Mecmua-i Sâz’ü Söz" adlı nota ve güfte mecmuasını­n müellifi, Kitâb-ı Mukaddes'i Türkçeye ilk çeviren mütercim.

2) Dimitri Kantemiroğ­lu (1673-1723); (Dimitrie Cantemir) Osmanlı Devleti'ne bağlı Boğdan eyaletinin beyi, Rumen asıllı tarihçi ve yazar, İstanbul'da yaşadığı süre boyunca Klasik Türk Müziğine büyük katkılarda bulunmuş müzik uzmanı. 3) Mecmua; Dergi. 1) Mecmua; Magazine.

2) Ali Ufki (1610-1680?), (Wojciech Bobowski); Classical Turkish Music composer, psaltery player, musicologi­st and the editor of note and lyrics magazine Mecmua-i Sâz’ü Söz", first translator of Bible to Turkish.

3) Dimitri Kantemiroğ­lu (1673-1723), (Dimitrie Cantemir); Governor of Boğdan province of the Ottoman Empire, the Romanian historian and writer, a music expert who made a significan­t contributi­on to Classical Turkish Music during his life in Istanbul.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey