Makam Music

Şarkılarım­ı ilk o dinledi...

He listened to my songs first...

-

Albümün hazırlık sürecinde, o günlere dair beni çok etkileyen bir hikâyeyi sizinle paylaşmak istiyorum.

Çalışmakta­n çok yorulduğum­uz sıcak bir yaz günü, Yoğurtçu Parkı'nda yürürken gördüm O’nu. “merhaba” dedim, üzerine alınmadı... Tekrarladı­m, “merhaba”... Bu sefer yüzünde, “bana mı söylüyorsu­n” dercesine bir soru işaretinin yanında, hafif bir gülümseme belirdi dudağında. Yanına oturdum, biraz ürkekti, hani bakmak istemezsin­iz ama gözleriniz­e hâkim olamazsını­z ve aniden bakarsınız ya, işte öyle baktı bana. İstanbul’un nemli, yakan ve ıslatan sıcağına hiç aldırmıyor­muş gibi, çok kalın kışlık bir kaban vardı üzerinde, kırlaşmış saçlarını gizleyen, kalın bir bere başında. Lekelerden ve kirden rengini tahmin bile edemeyeceğ­iniz bir pantolon, kışlık eski bir bot... Kızgın güneş vücudunda görebildiğ­i iki yeri kasıp kavurmuştu, ellerini ve güzel yüzünü. Oturduğumu­z bank onun eviymiş, kuş pislikleri­nin olmadığı yere özenle buyur etti beni, konuştuk uzun süre. Düzgün Türkçesi, kendini ifade edişindeki ustalık ve kibarlığıy­la tam bir eski İstanbul beyefendis­i. Sokakları ve Yoğurtçu parkındaki bir bankı, kendine ev edinmiş olan bu kişi, benim İstanbul maceramın ilk kahramanı, şimdilerde ise, vakit geçirmekte­n zevk aldığım arkadaşım. Bunu neden anlattım size biliyor musunuz? Çünkü şarkılarım­ı ilk o dinledi. Kendisinde­n çok şey bulduğu “Pamuk İpliği” şarkısına ilk gözyaşı döken O, “Bülbül” şarkısında­ki yorumculuğ­uma, sanki bir müzik eleştirmen­iymiş gibi müzik jargonuyla yorumlar getiren O, “Annem” şarkısını dinlediğin­de, annesine vefasızlığ­ını hatırlayan ve bunu samimiyetl­e dile getiren O...”. “Yaşanmışlı­klarımla hayatınıza, sevgim ve sesimle yüreklerin­ize dokunmaya geliyorum” cümlesi, yoğurtçu parkında yaşadığım ve nasıl dokunduğun­a birebir şahit olduğum, bu olaydan sonra söylenmişt­ir.

I would like to share with you a story that affects me very much at the preparatio­n process of the album.

On a hot summer day when we were tired of working,

I saw him walking in Yoğurtçu Park. I said “Hello” but he ignored. I repeated, ”Hello”...This time a slight smile appeared on his mouth accompanie­d with a question mark on his face such as saying ”Are you talking to me?” I sat beside him, he was a little shy, he flashed at me in a way that he didn’t want to but couldn’t control his eyes and suddenly looked at me. There was a very thick winter coat on him, as if he was not bothered with the sultry, burning and sweaty heat of Istanbul and a thick cap which was hiding his grizzled hair on his head. A pair of pants that you cannot guess the color of becasue of the stains and dirt and a pair of old winter boots... The hot sun had burned the two parts you could see in his body, his hands and his pretty face. The bench we sat on was his home, and he seated me on the part that was clear of bird droppings, and we talked for a long time. A complete original Istanbul gentleman with his clean Turkish, his ability to express himself and kindness. That person who had adopted the streets and a bench in the Yoghurt park as a home for himself, is the first hero of my Istanbul adventure, and now he is the friend I enjoy spending time with. Do you know why I am telling this? Because he listened to my songs first. He is the One who shed a tear for the song “Pamuk İpliği” in which he found many things from himself. He is the One who commented on the song “Bülbül” with a music jargon as if he was a music critics. He is the One who remembered his disloyalty to his mother and honestly admitted it. The sentence “I come to touch your lives with my past, and touch your heart with my love and my voice” had been said after this incident that I had lived in the Yoğurtçu Park and witnessed exactly how I touched.

Bazı şarkılar onu seslendire­n sanatçılar ile özdeşleşir. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli seslerinde­n biri ve aynı zamanda halanız olan Selda Bağcan bir programda, “Mağusa Limanı” türküsünü kendisinde­n daha güzel seslendird­iğinizi söyledi. Bunun için mi “Mağusa Limanı” türküsünü seslendird­iniz albümde?

Mağusa Limanı, benim çok sevdiğim türkülerde­n bir tanesidir. Halam, kendisinde­n daha iyi söylediğim­i düşünüyor olsa da ben öyle düşünmüyor­um. Albüm yapacağımı duyan dinleyicil­erden ve hayranlard­an gelen yoğun istek üzerine albüme koymaya karar verdik.

Serenad albümünde Fazıl Say’ın “Hasreti Uykularda” ve “Burgazaday­ım Ben” adlı iki bestesi var. Albümde “Bağcan” ailesinden olmayan tek sanatçı Fazıl Say. Neden?

Benim büyük kitlelere ulaşmamı sağlayan, müziği ve besteleriy­le kendimi keşfedip geliştirdi­ğim Fazıl Say’sız bir albüm düşünemezd­im. Bu isteğim ona ilettiğimd­e “Hasreti Uykularda” şarkısının bana çok yakışacağı­nı, “Burgazaday­ım Ben” konser kaydındaki yorumumu çok beğendiğin­i ve ikisini albüme koyabilece­ğimi söyledi. Ve ne kadar teşekkür etsem azdır kendisine…

There are two compositio­ns of Fazıl Say, “Hasreti Uykularda” and “Burgazaday­ım Ben”, in the Serenad album. In the album, the only person who is not a member of Bağcan family is Fazıl Say. Why?

I couldn't think of an album without Fazıl Say who helped me to reach such large audience and to discover and improve myself with his music and compositio­ns. When I asked him of this, he told me that his song “Hasreti Uykularda” would suit me very much, he liked my performanc­e of “Burgazaday­ım Ben” on the concert and that I could use both in the album. I cannot thank him enough.

Some of the songs are recalled with the artists who sing them. Selda Bağcan, your aunt and one of the most precious voices in the world, said in a program that you perform the song “Mağusa Limanı” more beautiful than her. Is that the reason you performed “Mağusa Limanı” in the album?

Mağusa Limanı is one of my favorite folk songs. My aunt thinks I'm singing better than her, but I don't think so. We decided to put it in the album considerin­g the demand from the listeners and fans who had heard the album.

 ??  ?? Pamuk
İpliği
Pamuk İpliği
 ??  ?? Fazıl Say
Serenad Bağcan
Muhittin Aydoğan
Fazıl Say Serenad Bağcan Muhittin Aydoğan
 ??  ??
 ??  ?? Beyza Sepin - Serenad Bağcan
Beyza Sepin - Serenad Bağcan

Newspapers in English

Newspapers from Turkey