Makam Music

Fuzûlî

-

İnsanı geleceğe taşıyan şey geçmişinde­n aldığı güçtür. Bu sebeple bugünü yaşayan bizler aslında geçmiş ile geleceğin arasındaki birer köprüyüz. Geçmişin ışığı ile geleceği aydınlatar­ak bunları bugünden inşa edebilmek gerekir. Umarım, tıpkı bu amaç için yola çıkmış Fuzûli, Dede Efendi, Itri, Âşık Veysel ve nice üstatlar gibi bizler de yeryüzüne bir iz bırakmayı başarabili­riz. Bizlerin ışığı olan üstadlarım­ızı rahmetle anıyoruz.

What carries us to the future with confidence is the strength we get from our past. So, at the present time, we only bridge over between the past and the future. In the light of the past, we need to construct the present and brighten the future. I do hope that we will be able to leave a mark on this earth just like Fuzûli, Dede Efendi, Itri, Âşık Veysel and many other great names who lived for a purpose.

 ??  ??
 ??  ?? Beyhude Gamlanma Divane Gönül Şiir: Fuzûlî
Beste: Seher Çelik
Seslendire­n: Eda Karaytuğ
Beyhude Gamlanma Divane Gönül Şiir: Fuzûlî Beste: Seher Çelik Seslendire­n: Eda Karaytuğ

Newspapers in English

Newspapers from Turkey