Makam Music : 2019-04-01

Zekİye Yüreklİ & Galata Gazİ : 36 : 34

Zekİye Yüreklİ & Galata Gazİ

1) Kemanî Corci (?-1805) Gözleri görmediğin­den Âmâ Corci adıyla da tanınır. I. Mahmut döneminde adından çokça söz edilen bir kişidir. III. Selim döneminin başlarında öldüğü sanılmakta­dır. Önceleri "sine keman" çalan Corci daha sonra bir Fransız'dan batı kemanını görmüş, öğrenmiş ve ardından bu kemanı çalmaya başlamıştı­r. Bir süre Enderun’da çalıştığı bilinmekte­dir. 2) Kemani Hızır Ağa (? – 1799?) Klasik Türk musikisini­n zirveye ulaştığı 18. yüzyılın önemli müzik insanı, bestekâr, müzikolog, kemanzen. 1) Kemani Hızır Ağa (?-1799?) The most important musician, composer, musicologi­st, violinist of 18th century when the Turkish Classical Music hit the peak. 2) Kemani Corci (?-1805) Known also as Âmâ Corci because he was visually impaired. He was mentioned a lot at the time of. Mahmut. It is thought that he died at the beginning of III. Selim period. He was playing sine violin before meeting western violin owing to a French musician, and then he started to play western violin. He is also known to play at Enderun.) makam müzik dergisi 34 / makam music magazine