Makam Music : 2019-04-01

Türk Müziği Stratejisi : 64 : 62

Türk Müziği Stratejisi

makammuzik.com 18) Dellâlzâde İsmail Efendi (1797-1869); Türk mûsikisind­e klasik tarzın son bestekârla­rından sayılan Dellâlzâde İsmâil Efendi, hânendelik konusunda hocası İsmâil Dede’nin vârisi olarak tanınır. 18) Dellâlzâde İsmail Efendi (1797-1869); Considered one of the last composers of the classical style in Turkish music, and known as the successor of his teacher İsmâil Dede. makam müzik dergisi 62 / makam music magazine