Makam Music

TELGRAFIN TELLERİNE KUŞLAR MI KONAR?

-

Telgrafın tellerine bir gün kuşlar konar. O kuşlar, minik bir kız çocuğunun radyoda dinlediği ve hayran olduğu Özdal Kale Orhon ve Münir Nurettin Selçuk’un enfes nağmelerin­i kulağına fısıldar.

Kuşlar yine bir gün onu Suphi Ziya Özbekkan ile buluşturur ve bu çok değerli bestekârın önerisi ile, ne büyük bir tesadüftür ki, lâkabı Telgrafçı olan Ata Bey’in kurduğu Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’nde Emin Ongan ve Arif Sami Toker’in talebesi olur.

“Usul mûsikînin kalbidir. Nota kılavuzudu­r, üslûp da ruhudur” diyen hocası Emin Ongan’dan aldığı üslûp ile klasik Türk mûsikîsi sanatçısı olan Hülya Atacan Yeşilaltay’ın mûsikî yolculuğu başlamıştı­r.

Bu kitapta bu yolculuğun hikâyesi ile üslûp, tavır üzerine anılar, röportajla­r, bilgiler ve notalar yer almaktadır.

Yazar Hülya Atacan Yeşilaltay, kitabın tüm gelirini Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’ne bağışlamış­tır.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey