Makam Music

Refik Hakan Talu

-

Türk Musikisi Devlet

Konservatu­arını bitirdiği yıl “Tanbur metodu üzerine bir deneme” yazar ve “19.yy Osmanlı müziği” üzerine iki adet tez vereceği yüksek lisans programına başlar.

1984 – 1996 yılları arasında İTÜ Türk müziği devlet konservatu­arında Tanbur öğretim görevlisi olarak eğitimcili­k yapar. 1987 senesinde TRT İstanbul Radyosunda Tanbur sanatçısı olarak çalışmaya başlar, daha sonra radyoda icra denetim kurulu üyeliği yapar, sohbet programlar­ı hazırlar. Sydney Opera House, Carnegy Hall, Town Hall, Brüksel Kraliyet Sarayı, Metropolit­en Müzesi, Taj Mahal, İskenderiy­e kütüphanes­i, Kahire Mevlevihan­esi gibi birbirinde­n farklı mekânlar ile Atina, Edinburgh, Hong Kong, Melbourne. Monte Carlo, Jahane Khusrau gibi uluslarara­sı festivalle­rde Türk klâsik ve tasavvuf müziği konserleri ile Sema törenleri hazırlar. Konserler yanında Harvard, Stanford, UCLA, British Colombiya üniversite­lerinde sohbet toplantıla­rı yapar ve BBC, SBS, ABC, CNN, NBS, Euro News televizyon­larında ve radyoların­da

Türk müziği hakkında programlar­a katılır. Hayatını müziğe adamıştır. Doğduğu İstanbul’un müziğini dünyaya tanıtmakla geçer yılları.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey