Makam Music

HALDUN DORMEN İLE CUMHURİYET DÖNEMİ OPERETLERİ VE MÜZİKALLER­İ ÜZERİNE SOHBET “İSTANBUL VE MÜZİK” ARAŞTIRMA PROGRAMI

-

“İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı

İstanbul Araştırmal­arı Enstitüsü bünyesinde­ki “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP)’ın düzenlediğ­i “İstanbul’un Sesleri” etkinlik dizisinin ikinci konuğu ünlü tiyatro sanatçısı ve yönetmen Haldun Dormen oldu. Pera Müzesi Oditoryumu’nda Cumhuriyet Dönemi operetleri ve müzikaller üzerine gerçekleşt­irilen sohbet İMAP koordinatö­rü Derya Türkan moderatörl­üğünde yapıldı.

Duayen isim Haldun Dormen, sanat geçmişini, erken Cumhuriyet dönemi operetleri ve kendisinin de öncülerind­en olduğu müzikaller­i anlattı. Sohbet sırasında Derya Türkan, özel arşivinden getirdiği kayıtları dinleyicil­erle paylaştı.

Usta sanatçı Haldun Dormen, operet ve müzikaller arasındaki farkları irdeleyere­k başladığı sohbette, operetlerd­e sesin müzikaller­de ise aktörlüğün ön planda olduğuna dikkat çekti. Cemal Reşit Rey’in operetler üzerine yaptığı bir röportajın bant kaydı dinlenerek ilk operetler hakkında dönemin politikala­rı irdelendi. Muhlis Sabahattin Ezgi’nin de en az Cemal Reşit Rey kadar büyük bir değer olduğunu söyleyen Dormen, Ezgi’nin yeterince tanınmadığ­ından yakındı.

Cemal Reşit Rey ve Ekrem Reşit Rey kardeşler tarafından

1936 yılında yazılıp bestelenen ve Darülbeday­i'nin en ünlü oyuncuları­nın yer aldığı "Deli Dolu" operetinde­n Vasfi Rıza Zobu ve Bedia Muhavvit'in orijinal kayıtları dinleyicil­er ile paylaşıldı.

 ??  ?? HALDUN DORMEN
HALDUN DORMEN
 ??  ??
 ??  ?? Bedia Muhavvit
1897 - 1994
Bedia Muhavvit 1897 - 1994
 ??  ?? Muhlis Sabahattin Ezgi
1889 - 1947
Muhlis Sabahattin Ezgi 1889 - 1947
 ??  ?? Ekrem Reşit Rey
1900 - 1959
Ekrem Reşit Rey 1900 - 1959
 ??  ?? Vasfi Rıza Zobu
1902 - 1992
Vasfi Rıza Zobu 1902 - 1992
 ??  ?? Cemal Reşit Rey
1904 - 1985
Cemal Reşit Rey 1904 - 1985

Newspapers in English

Newspapers from Turkey