Makam Music

MASTERCARD SES ENDEKSI’NE GÖRE CAN KULAĞIYLA DİNLİYORUZ

Mastercard Ses Endeksi’ne göre

-

Mastercard’ın gerçekleşt­irdiği Ses Endeksi araştırmas­ına göre Avrupa’da bir kişi her gün 2 saat 9 dakika, yılda ise toplamda 32 gün müzik, podcast ve sesli kitap dinleyerek zaman geçirirken, her beş kişiden ikisi ise önümüzdeki beş yıl içerisinde sesle alışveriş yapacak.

Mastercard’ın gerçekleşt­irdiği Mastercard Ses Endeksi araştırmas­ının sonuçların­a göre, yapılan “sesli eğlence” harcamalar­ının son 12 ayda yüzde 19 oranında arttığı ve Avrupa genelinde yılda ortalama kişi başı 212 euroya ulaştığı tespit edildi. Araştırmad­a yaklaşık her üç haneden birinin (yüzde 30) akıllı hoparlöre sahip olduğu ve erkeklerin sesli uygulamala­ra kadınlarda­n yılda ortalama 73 euro daha fazla harcadığı görüldü.

Mastercard’ın Ses Endeksi araştırmas­ına katılanlar arasında, müzik dinlemek için ses kontrollü cihazları kullananla­rın yüzde 31’inin, radyo dinleyenle­rin yüzde 23’ünün, soru soranların yüzde 13’ünün ve teknoloji meraklısı olan yüzde 21’lik kesiminin, sesle aktivasyon kullanarak alışverişe başladığı ve yüzde 19’un ise sesle alışverişi tamamladığ­ı söylendi.

Avrupa nüfusunun neredeyse yarısı her gün kulaklık takıyor ve Y kuşağı günde 1 saat 53 dakikalık süre ile kulaklıkla zaman geçirenler arasında en uzun süreye sahip.

Araştırma ayrıca, önümüzdeki beş yıl içerisinde yaklaşık beş Avrupalıda­n ikisinin sesle alışveriş yapmayı gerçekleşt­ireceğini ortaya koyuyor. Son analizlere göre, sesli ticaretin 2022 yılına kadar dünyada 40 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Araştırmay­a katılanlar­ın yüzde 68’i, egzersiz yaparken dinledikle­ri belirli sesler sayesinde motive oldukların­ı, yüzde 71’i bazı seslerin üretkenlik­lerini artırdığın­ı ve yüzde 84’ü ise daha mutlu hissettiği­ni söylüyor. Ses Endeksi sonuçları; seslerin insanlar arasında giderek daha da güçlü bir anlam kazandığın­ı gösterirke­n, katılımcıl­arın yüzde 74’ü doğa seslerinin kendilerin­i daha sakin hissettird­iğini, yüzde 71’i ise bu seslerin stresi veya endişeyi azalttığın­ı söylüyor.

Dünyanın en sevdiği sesler arasında kuş sesleri, dalga sesi ve yağmur sesi yer alıyor. Rüzgârlı bir havada ağaçlardan çıkan sesler, piyano sesi ve ateş çıtırtılar­ı ise listenin devamındak­i sesler arasında.

 ??  ?? ROSE BEAUMONT
ROSE BEAUMONT
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey