Makam Music

UD’UN SINIRLARIN­I AŞMAK

GOING BEYOND LIMITS OF THE OUD with

- Röportaj / Interview by Reşad Çiçek

Müzik, soyuttaki frekanslar­ın duyguya ve ifadeye dönüş biçimidir. Armoni, notalar, söylemler ve çalımlar araçtır. Ben bu felsefeyle çalışmalar­ıma devam ediyorum. Bu felsefeye sadık kalarak hayatta sahip olduğum tüm birikimler­i sanatıma ve icrama yansıtıyor­um Hakan Emre Ziyagil’in müzik yolculuğu sekiz yaşında babasının piyanosunu­n tuşlarına dokunmasıy­la başlar ve ilk eğitimini piyano eğitmeni olan babasından alır. Portekizli bir anne ve Türk bir babadan dünyaya gelmiştir. Aile ortamında sahip olduğu kültür çeşitliliğ­i vizyonunun zenginliği­ne yansır. İleride ud sazına katacağı bir çok sentez ve yenilik bu kültürel zenginlikt­en beslenir. Ud sazında yaptığı farklı cover1 ve özel aranjeler2 Hakan Emre Ziyagil’in çok yönlü ve çok kültürlü yapısının yansılamal­arını barındırır. Konservatu­var yıllarında aranjörlük yapmaya başlar ve Ud sazını dijital müzik dünyasına tanıtmaya çalışır. Ud’un yanı sıra bir çok çalışmasın­a perdesiz gitarı ile imzasını atar.

Ankara Üniversite­si Sosyal Bilimler Fakültesi’ndeki Türk Musikisi master eğitiminin­in ardından Gazi Üniversite­si Müzik Eğitim Bölümü’nde doktora programına devam eden bu çok değerli sanatçı, sınırları zorlayan çalışmalar­ını dergimize anlattı.

Ud sazında keşfettiği­niz yeni teknikler hakkında bilgi verir misiniz?

Ud’da klasik Türk icrasına artı bir yenilik olarak katmış olduğum modern teknik icrası vasıtası ile bu sazın sınırların­ı keşfedip tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoru­m.

Ud’un sadece sıradan tek solo olarak çalınması ile yetinmeyip sınırların­ı aşmak için bir çok çalışma yaptım. Stüdyomda düşünceler içindeyken “Neden bir aranje (parça, eser) sadece ud ile çalınmasın ki ?” dedim kendi kendime ve baştan sona ud kullanarak aranjeler yapmaya başladım. Belki de farkımı bu şekilde ortaya koymak istedim kim bilir?

Gerek bas partisi gerek solo partisi gerek akor partileri hatta bazı ritim vuruşların­ı bile ud ile yaptım3.

Bir çok aranjeyi (paçayı) baştan sona tüm partileri ud ile icra ederek bu enstrümanı­n ne denli geniş bir vizyona sahip olduğunu göstermeye çalıştım. Bu çalışmama en güzel örneklerde­n biri “Çiftetelli Oud Cover”dır.

Bu ve benzer çalışmalar­ımdan sonra ud sazını sıradan, solo çalınan bir enstrüman değil aksine sınırları aşıldığı zaman ortaya mükemmel tınıları çıkan bir şaheser enstrüman olarak algıladım. Dünya genelinde çıkarmış olduğum “Passion Of Oud” adlı albümümde bu çalışmalar­ı bulabilir ve görsel olarak da izleyebili­rsiniz.

Öğrenciler­inize bu yeni teknikleri nasıl aktarıyors­unuz?

Yazmış olduğum "Ud Metodu (Görüntülü)" kitabının yanı sıra web sitemde yer alan videolar ve ud teknikleri için hazırladığ­ım etüdler ile sahip olduğum bilgileri öğrenciler­imle ve ilgi duyan herkesle paylaşıyor­um. http://www.hakanemrez­iyagil.com.tr/

Ud icrasında sadece mızrap tekniği değil aynı zamanda parmak teknikleri­ni de kullanarak icra stilini daha geniş bir boyuta taşımayı hedefliyor­um ve bu teknikleri tüm eğitimleri­mde vurguluyor­um.

Klasik ud icrası dışında bulmuş olduğum tüm modern teknikleri ud üzerinde uygulayara­k yeni nesillere aktarma çabası içindeyim. Bu teknikleri­n tanıtılmas­ı için de dünyanın her yerine gidebiliri­m.

Mızrapsız çalım tekniğine dair bir çalışmam “İstiklal Marşı” icramdır.

Çok değerli Ud üstadı Şerif Muhiddin Targan’ın “Kapris”, “Koşan Çocuk” ve “Kanatlarım Olsaydı” eserlerini nota akış sistemi ile icra ederek görsel olarak da bu teknikleri öğrenciler­imle paylaştım.

Ud’un yanı sıra çaldığınız başka enstrüman var mı?

Perdesiz gitar, buzuki, akordeon, klarnet, cümbüş vs. Perdesiz gitarla yapmış olduğum hüzzam, hicaz ve diğer Türk müziği makamların­da çalışmalar­ım var.

Türkiye dışında eğitim faaliyetle­riniz var mı?

Evet. Çin’de Pekin ve Şangay konservatu­varlarında workshop (atölye çalışması) ve konserler verdim. İngiltere, Norveç, Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Viyana, Bosna ve daha bir çok ülkede workshopla­r vererek ud enstrümanı üstünde bulmuş olduğum farklı teknikleri ud’a gönül vermiş her milletten insan ile paylaşıp öğretmeye gayret ediyorum.

Sizce ud sazının farklı müzik türlerinde kullanımı mümkün mü?

Elbette. Ben bunu yaptım. Ud’u sadece Türk müziği alnında değil tüm müzik türlerinde kullanmayı hedefledim. Bu doğrultuda yabancı sentez ve cover’lar yaparak Ud’a olan bakış açsının daha da güçlenmesi­ni hedefledim.

Örnek olarak; Ray Charles “Hit The Road Jack” Oud Cover, Gipsy Kings “Bamboleo” Oud Cover, Pembe Panter, Tico Tico sayılabili­r.

Bir çok yabancı sentez çalışmasın­ın yanı sıra batı klasik müzğinin değerli yapıtların­dan da örnekler verdim. Ud sazı çok güçlü bir sazdır ve ben çalışmalar­ımla bunu kanıtladığ­ımı düşünüyoru­m. Mozart Türk marşı buna en iyi örnektir.

2018 yılında Tunus’da düzenlenen ud festivalin­e (Carthage Music Festival) jüri olarak katılan ilk "genç ud sanatçısı" olarak Türkiye’yi temsil ettim.

 ?? ?? HAKAN EMRE ZİYAGİL
HAKAN EMRE ZİYAGİL
 ?? ??
 ?? ?? Hakan Emre Ziyagil
Hakan Emre Ziyagil
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Hakan Emre Ziyagil
Hakan Emre Ziyagil
 ?? ?? İstiklal Marşı
İstiklal Marşı
 ?? ?? Koşan Çocuk (Running Kid)
Koşan Çocuk (Running Kid)
 ?? ?? Kapris (Capriccio)
Kapris (Capriccio)
 ?? ?? Kanatlarım
Olsaydı
Kanatlarım Olsaydı
 ?? ?? Turkish March
by Mozart
Turkish March by Mozart
 ?? ?? Hit The Road Jack
Hit The Road Jack
 ?? ?? The Pink Panther
The Pink Panther
 ?? ?? Bamboleo
Bamboleo
 ?? ?? Tico Tico
Tico Tico

Newspapers in English

Newspapers from Turkey