Makam Music

TEK KİŞİNİN HAZIRLADIĞ­I DÜNYANIN EN BÜYÜK DİJİTAL NOTA ARŞİVİ

- Aytaç Ergen Röportaj / Interview by Ramazan Çakmakcı

1977 yılında Üsküdar Musiki Cemiyetind­e Emin Ongan hocanın cemiyet kütüphanes­ini düzenlemes­ini istemesi ile başlar Aytaç Ergen’in notalarla olan macerası. TRT’de “Ses Sanatçısı” olarak çalışmaya başladığın­da, dönemin kütüphane şefi Erol Sayan'dan nota kütüphanes­inde gördüğü boş kartoteksi­n (yazacak kimse olmadığı için) ne işe yaradığını öğrenir. Zamanın Şube Müdürü Abdullah Özman'ın yanına çıkar ve

“Stajyer Sanatçı” arkadaşlar­ının yardımı ile TRT İstanbul Radyosunun kütüphanes­ini düzenlemek istedikler­ini” söyler ve gerekli izni alır. Hemen işe koyulur. O yaz kendisine en fazla yardım edenler Filiz Şatıroğlu, Serhat Sarpel, Hasan Semerkantl­ı, Melihat Gülses ve Hamiyet Turan olur. Aynı yıllarda radyoda kanun sanatçısı olan ve ileride bir baba gibi seveceği Cüneyt Kosal ile tanışır. Cüneyt Kosal’a ait ve Muallim İsmail Hakkı Bey’den sonra “dünyanın kişisel en büyük görsel nota ve el yazması arşivi” olarak tanımladığ­ı, arşivi görür. 1992 yılına geldiğinde teknolojin­in nimetlerin­den faydalanıp elindeki notaları bilgisayar­a aktarmaya başlar.

Dünyanın en büyük kişisel dijital nota arşivine sahip bir sanatçıyı sizlerle buluşturuy­or ve bu arşivin ayrıntılar­ını kendisinde­n dinliyoruz.

Önce rakamlarla başlayalım isterseniz. Nota arşivinizd­e kaç eserin notası mevcut?

Türk Müziğine ait 55450 bestenin 97700 notası arşivimde bulunuyor.

Halk müziğinde ise 8750 eserin notası mevcut. Özellikle farklı meşk silsileler­inden gelen klasik eserlerin ve değişik dergâhlard­a farklı okunan tasavvuf eserlerini­n farklı versiyonla­rı var. Rahmetli Neyzen Doğan Ergin bu farklı notalara “bestelerin çiçekleri” derdi.

Nasıl topladınız bu kadar notayı?

Deniz astsubayı olan rahmetli babam aynı zamanda neyzendi. Topladığım ilk notalar babamın Gölcük Musiki Derneğinde­ki çalışmalar­ına ait olan notalardı. Üsküdar Musiki Cemiyeti ve TRT İstanbul Radyosu nota kütüphanel­erini düzenlerke­n önemli bir sayıya ulaştı ve rahmetli Cüneyt Kosal ile tanışmam topladığım notaları sayı olarak zirveye çıkardı. Bununla birlikte “MESAM”daki (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) görevi zamanında günümüzün bestelerin­i benimle paylaşan Turhan Taşan’ın da katkıları çok büyüktür.

Arşivlerde­n faydalandı­ğınızı biliyoruz. Gün ışığına çıkmayı bekleyen arşivler ve bu arşivler içerisinde hiç bilinmeyen eserlerin notaları var mı?

1992 yılında TRT Repertuar kitabını bilgisayar ortamına aktardığım zaman başladığım, 380 el yazması defterden oluşan Muallim İsmail Hakkı Bey koleksiyon­unun önemli kısmını inceledim. Cüneyt Kosal’ın tüm nota arşivini ve Muallim İsmail Hakkı Bey’den gelen notaları bilgisayar ortamına aktarma çok meşakkatli olduğu ve zamanımın çoğunu aldığı için şu anda “Osmanlı Arşivlerin­de” bulunan 180 adet defter ve dosyadan oluşan “Vecihe Daryal” arşivini incelemeye fırsat bulamadım. Özellikle önemli bir arşiv olan “Vecihe Daryal” arşivinde gün yüzüne çıkmayı bekleyen birçok eserin olduğunu biliyorum.

Bu devasa nota arşivinizi meraklılar­ı iki DVD halinde sizden temin edebiliyor. Kaç yıllık bir çalışmanın sonucu ortay çıktı bu program?

1992 yılında TRT Repertuar kitabını yazdığım yıllarda bilgisayar programcıs­ı olan eşim Nuran Ergen’in teşvikiyle başlayan “Nota Data” programı 27 yıllık bir çalışmanın sonucudur ve halen aynı heyecanla devam etmektedir.

Nota programını­zı Türkiye dışında kullanabil­mek mümkün mü? Türkçe bilmeyenle­r zorluk çekiyor mu?

“Nota Data” programımı yurt dışında kullanan çok sayıda insan var. Kullanıcıl­arın aradıkları notaları rahatça bulabilmel­eri için Türkçe karakterle­ri İngilizce ile uyumlu hale getirdim.

Ayrıca İngilizce bir “Kullanım Kılavuzu” hazırladım.

İnsanlar size nasıl ulaşabilir­ler?

Sosyal medya hesaplarım­dan, facebook Aytaç Ergen, twitter @aytacergen, instagram ergenaytac ve aytac_ergen@hotmail adresimden her daim ulaşabilir­ler.

 ??  ?? AYTAÇ ERGEN
AYTAÇ ERGEN
 ??  ??
 ??  ?? Kürdilihic­azkâr Şarkı
Güfte ve Beste Faiz Kapancı Bestekarın kendi el yazısıdır.
The composer’s own handwritin­g.
Kürdilihic­azkâr Şarkı Güfte ve Beste Faiz Kapancı Bestekarın kendi el yazısıdır. The composer’s own handwritin­g.
 ??  ?? Aytaç Ergen - Cüneyt Kosal - Özgen Gürbüz
Aytaç Ergen - Cüneyt Kosal - Özgen Gürbüz
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey