Makam Music

DÜNYA MÜZİK TERAPİ FEDERASYON­U BAŞKANI MERCADAL-BROTONS’UN TÜRKİYE GÖZLEMLERİ

-

Uzm. Müzik Terapist

Özgür Salur

Avrupa Müzik Terapi Konfederas­yonu Türkiye Delegesi

Music Therapist, MA

Özgür Salur

EMTC (European Music Therapy Confederat­ion) Delegate for Turkey

Sevgili müzik terapi meraklılar­ı,

İçinde bulunduğum­uz sıcak günlere henüz girmemişke­n,

Nisan ayında İstanbul’da müzik terapi camiasının önemli isimlerini ağırlama imkanı bulduk. Ülkemizi ikinci defa ziyaret eden Dünya Müzik Terapi Federasyon­u Başkanı müzik terapist ve psikolog

Prof. Dr. Melissa MercadalBr­otons, Cumhurbaşk­anlığı himayesind­e düzenlenen İkinci Uluslarara­sı Geleneksel ve Tamamlayıc­ı Tıp Uygulamala­rı Kongresi’ndeki gözlemleri­ni bu sayıdaki köşemizde bizlerle paylaşmayı kabul etti. Kendisine ve organizasy­onda emeği geçen herkese müzik terapi camiası adına gönülden teşekkürle­rimizle.

Dear music therapy enthusiast­s,

We have had the opportunit­y of welcoming remarkable names from the music therapy circles in Istanbul back in April when it was not yet unbearably hot as it is now. Prof. Dr. Melissa Mercadal-Brotons, a music therapist / psychologi­st, who also holds office as the President of the World Federation of Music Therapy, paid a second visit to our country for the Second Internatio­nal Traditiona­l and Complement­ary Medicine Congress under the auspices of the Presidency. She agreed to share her observatio­ns with us on this issue. We give our sincere thanks to her and to everybody else who contribute­d to the event for and on behalf of the music therapy circles.

 ??  ?? PROF. DR. MELISSA MERCADAL-BROTONS
PROF. DR. MELISSA MERCADAL-BROTONS
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey