Makam Music

KARADENİZ’İN SESİ TULUM (GAYDA - BAGPIPE)

TULUM (Gayda - Bagpipe)

- Röportaj / Interview by Sezen Cin Özdemir

Doğu Karadeniz’in cenneti Rize’nin Pazar ilçesinde doğar Filiz

İlkay Balta. Ailesi ile İstanbul’a gelir ve İstanbul’da büyür. Lise yıllarında Zeynettin Maraş ve Orkestrası ile altı yıl Türk Sanat

Müziği Solo ve Koro çalışmalar­ı yapar, konserlere katılır. Ud sazı eğitimi alır. Üniversite’de İktisat eğitimi görür. Doğduğu toprakları o kadar çok sever ki yüksek lisans tezini bile “Doğu Karadeniz’deki Çay Ekonomisi” üzerine yapar. Hayatı boyunca aradığı sesi de bu dönemde bulacaktır. Pazar’ın, Rize’nin, Karadeniz’in sesini Tulum’da bulur. Tulum öyle bir girer ki hayatına, mesleğini bir yana bırakarak kalbini saran enstrümanı­n peşinden gider. Hemşinlile­r derneğinde Tulum Çalma Eğitimleri alır. Müzikal altyapısı sayesinde kısa sürede yol alır ve profesyone­l anlamda ilk konserini Hemşin gecesinde sahne alarak verir. Türkiye’nin ‘’İlk Kadın Tulum Sanatçısı’’ unvanını alarak Müzik Literatürü­nde yerini alır. Değerli sanatçı Filiz İlkay, çalışmalar­ı, ilkleri ve bu güzel sazın müziğimizd­eki yeri ile ilgili değerlendi­rmelerini siz değerli okurlarımı­z için anlattı.

 ??  ?? FİLİZ İLKAY BALTA
FİLİZ İLKAY BALTA
 ??  ?? Şafak Uçar
Şafak Uçar

Newspapers in English

Newspapers from Turkey