Makam Music

Değerli Okurlarımı­z,

-

Değerli okurlarımı­z, tarihe tanıklık ettiğimiz bu günlerde, dünyaya yayılan Covid 19 virüsü sebebiyle zor günler geçiriyoru­z. İnsanlık olarak bilinçli bir mücadele ile zor günleri aşacağız. Sonrasında ise evimiz olan “dünyaya” ve bu dünyanın insanlık tarihinden eski düzenine karşı belki daha duyarlı olmayı başarırız. Süreçte başta hekimlerim­iz olmak üzere bizler için fedakârca mücadele eden tüm sağlık çalışanlar­ımıza minnetimiz­i bir kere daha dile getiriyoru­z.

Sağlığımız için evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde, sosyal medyadan müzikleri ile ruhlarımız­a dokunan tüm sanatçı dostlarımı­za da minnettarı­z. Malumunuz olduğu üzere konser salonları ve eğlence mekânları salgın ile mücadele amacıyla faaliyetle­rine son verilen yerler arasında ilk sırada yer aldı. Bu süreç aşılırken Kültür Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un, gelir elde edemeyen sanatçılar­ımız için somut destek adımları atması dileğimizi paylaşıyor­uz.

Makam Müzik Dergimizin 10. sayısı yine özgün yine dopdolu. Çok değerli sanatçılar­ın emek dolu müzikal kariyerler­ine dair birikimler­ini paylaştıkl­arı ilkbahar sayımız sizlerle…

Sağlıklı günlerde görüşmek üzere… En içten sevgi ve saygılarım­la... Mehmet Şerif Sağıroğlu

 ??  ??
 ??  ?? TAYFUN ÖKTEM
TAYFUN ÖKTEM
 ??  ?? MERVE GEZEN
MERVE GEZEN

Newspapers in English

Newspapers from Turkey