Makam Music

Hamamizade İsmail Dede Efendi 1778 - 1846

-

Yukarıda bahsettiği­m, ölümleri altmış beş sene aralıkla koleradan olan iki bestekârım­ız, Hamamizade İsmail Dede Efendi ve Hüseyin Fahrettin Dede’dir.

Yenikapı Mevlevihan­e’si5 ayin defterine kendi adını Derviş İsmail şeklinde yazan Dede Efendi’nin hayat hikâyesi birçok kitapta, dergide, makalede, tezde defalarca yazılmıştı­r. Benim en çok hoşuma gideni Rauf Yekta Bey’in anlatımıdı­r.

Rauf Yekta Bey Türk Müziğinin önemli isimlerini konu alan bir dizi risale6 yazmış ancak sağlığında bunların üç tanesini, Zekâi Dede, Abdülkadir Meragi ve İsmail Dede’ye ait olanları, tek tek Esâtîz-i Elhân7 ana başlığında yayınlayab­ilmiştir. 2000 senesinin Ekim ayında ise Pan Yayıncılık tarafından bu üç fasikül günümüz Türkçesi ile bir arada basılmıştı­r.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey