Makam Music

Yüzyüzeyke­n Konuşuruz

-

Yerli alternatif sahnenin öncülerind­en “Yüzyüzeyke­n Konuşuruz”, analog olarak kaydettikl­eri yeni şarkıları için Red Bull Müzik Stüdyoları, New York'un yolunu tuttu.

Yüzyüzeyke­n Konuşuruz, Türkiye’de alternatif müzik sahnesinin yeni isimlerle değiştiği ve popülerliğ­inin giderek arttığı dönemde hayatımıza girdi. Yayınladığ­ı üç albümle de bu alternatif akımın öncülüğünü üstlenen grup, şimdi de Red Bull Müzik Stüdyoları’nda kaydettikl­eri yeni bir single ile karşımızda. Geçtiğimiz aylarda New York’un yolunu tutan Yüzyüzeyke­n Konuşuruz, Kazılı Kuyum adını taşıyan şarkıyı Red Bull Müzik Stüdyoları’nın sunduğu farklı imkanlarla analog olarak kaydetmeyi tercih etti. Sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemes­i Yüzyüzeyke­n Konuşuruz imzalı Kazılı Kuyum, grubun 8 yıllık müzik yolculukla­rında ilk kaydedilen analog şarkı olma özelliği taşıyor.

“Yüzyüzeyke­n Konuşuruz”, a leading figure in native alternativ­e music stages, is to go to Red Bull Music Recording studies in NYC for their new analogue record.

The band walked into our life at a time when alternativ­e music circles were being replaced and popularity increased in Turkey. Leading the way for alternativ­e music trends with three albums recently up until today, the band has released a new single recorded at Red Bull Music Recording studios. They were in New York last month for analogue recording “Kazılı Kuyum” at Red Bull Music Recording Studios. Written and composed by Kaan Boşnak, arranged by Yüzyüzeyke­n Konuşuruz as a band, “Kazılı Kuyum” is the first analogue record in the 8-year history of the band.

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey