Makam Music

İcrada yine Tanburi Cemil Bey okulu…

-

İsmi üzerindeki “Tanbûri” lakabının yanı sıra üç telli İstanbul kemençesi, viyolonsel ve lâvtayı iyi derecede icra eden Cemil Bey için Ferik Mustafa Paşa’nın iki oğlundan biri olan General Pertev Demirhan, Cemil Bey’in lâvta ile olan münâsebeti hakkında şunları söyler; “O yıllarda Andon, Hristo ve Civan kardeşler, Vasil ve dönemin kalburüstü sanatkârla­rıyla düşe kalka, lâvta çalmakta da oldukça ustalık kazanmıştı. Lâvtayı tanbur mızrabına yakın bir tavırla çalarak üstün bir teknik düzey elde etmişti”…

Newspapers in English

Newspapers from Turkey