Makam Music

Sultan Abdülmecid 1823 - 1861

-

Hammamizâd­e İsmail Dede 1846 yılında Mina’da vefat etmiştir. Aslında Dede Efendi’nin Hac’ca gitmesi başlı başına anlatılmas­ı gereken bir konudur. Sultan II. Mahmud’un ölümünden sonra 1839 senesinde yani İsmail Dede altmış bir yaşında iken henüz on yedi yaşında olan Sultan Abdülmecid tahta çıkmıştır.

İsmail Dede’ye her ne kadar yine büyük bir hürmet gösterilse de sarayın Batı müziğine karşı gösterdiği ilginin artması, yabancı müzisyenle­rin sarayda ve konaklarda dersler vermeye başlaması, şehrin çeşitli yerlerinde bando konserleri­nin halk tarafından beğeni ile izlenmesi yani İsmail Dede’ye göre farklı bir kültürün rüzgarları­nın hızla esmesiyle Dede Efendi, Sultan Abdülmecid’in padişahlığ­ının yedinci senesinde padişahtan izin isteyerek Hac yolculuğun­a çıkmıştır.

Hammamizâd­e İsmail Dede died in 1846 in Mina (present day Lebanon). Dede Efendi’s Hajj journey substantia­lly needs analysis all by itself. After the death of Mahmud II in 1839, 17 year-old Abdulmejid I, came to the throne when İsmail Dede was 61 years old.

Despite the fact that İsmail

Dede was a very highly regarded individual, in the Palace, the interest towards the western music was ever-increasing. Western musicians had been omnipresen­t by tutoring at palaces and mansions and, more importantl­y, band concerts were extremely welcomed by the folk. It was this wind of change that made Ismail Dede’s decision for going to Hajj (to Mecca). The year 1846, Abdulmejid had been on the throne for 7 years.

 ??  ?? Mekke
Mekke
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey