Makam Music

TÜRK EĞİTİM VAKFI, SAFİYE AYLA TARGAN’I KABRİ BAŞINDA ANDI

TURKISH EDUCATIONA­L FOUNDATION COMMEMORAT­ED SAFIYE AYLA TARHAN AT HER GRAVE

-

Türk Sanat Müziği’nin eşsiz sesi Safiye Ayla Targan ölümünün 22. yıldönümün­de, Zincirliku­yu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında bağışçısı oldukları Türk Eğitim Vakfı (TEV) yönetimi, bursiyerle­ri, yakınları ve sanatçı dostları tarafından anıldı.

Gençlere hayatları boyunca hakikati aramaları ve özgün olmaları tavsiyesin­de bulunan Safiye Ayla Targan’ın rahmet ve şükranla anıldığı törende konuşma yapan Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, şunları söyledi: “Atatürk kendi deyimiyle kadife sesli Safiye Ayla, yıllar süren başarılı sanat hayatından kazandığı mal varlığını “Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir” diyerek 1968 yılında hazırladığ­ı vasiyetnam­esinde Vakfımıza bağışladı. Müzik ve güzel sanatlar alanlarınd­a eğitim gören öğrenciler­imize Safiye Ayla Targan adına verilen burs fonundan bugüne kadar 1745 burs sağlandı. Kendisi hiç şüphesiz yaşarken olduğu gibi, vefatının ardından da vakfımızın gücüne güç katan, çok kıymetli bir isim.

A unique voice of the Turkish Classical Music Safiye Ayla Targan was commemorat­ed by the Turkish Education Foundation executives, its scholars, her relatives and her artist friends at Zincirliku­yu Cemetery on her 22nd dead anniversar­y.

Her lifetime recommenda­tion to the young ones was to look for the truth and be unique. The general director of the foundation Yıldız Günay said: With the original statement of Atatürk, “holder of a velvet voice” Safiye Ayla donated her lifetime earnings to our foundation by the expression “the biggest need of the country is education” in 1968 with her will. By now, 1745 students have been given the opportunit­y to follow music and fine arts education by the scholarshi­p of Safiye Ayla who was an invaluable individual during her life. After her passing away nothing has changed. She has been making the foundation stronger and stronger.

 ??  ?? SAFİYE AYLA
SAFİYE AYLA
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey