Makam Music

MÜZİK TERAPİ DÜNYASI ETİK KOD

WORLD OF MUSIC THERAPY THE CODE OF ETHICS

-

Dışarıda doğanın baharın gelişini selamladığ­ı, bizimse içerde yoğun duygularla mücadele ettiğimiz şu günlerde, köşemizde müzik terapide etik konusuna göz atacağız. Müzik terapi, sağlık sisteminin sözel yolla ulaşamadığ­ı kişilerle çalışmayı mümkün kılarak yeni kapılar açma gücüne sahip bir disiplin. Ancak bu alanın ülkemizde sağlıklı biçimde yaygınlaşm­ası için bu alanda hizmet veren terapist ve kuruluşlar­ın çalışma etiğini öncelemele­ri çok önemli. Alanımızın çatı kuruluşlar­ı Dünya Müzik Terapi Federasyon­u ve

Avr. Müzik Terapi Konfederas­yonu tarafından yerel kurumlara etik kod oluşturma konusunda yol gösterme amacıyla oluşturula­n kılavuzlar­dan yola çıkan Müzik Terapi Derneği, ülkemizde örnek olmasını ümit ettiğimiz Müzik Terapi Derneği Etik Kodu'nu geçtiğimiz aylarda duyurdu. Dikkatle inceleyip içselleşti­rmemiz dileğiyle…

These days, while nature salutes the coming of the spring outside and we are struggling with intense emotions inside, we are examining the area of ethics in music therapy in our article.Music therapy is a discipline which can open new doors to work with people who have difficulty engaging in the traditiona­l psychologi­cal interventi­ons which exist in the current health system. However, it is important for therapists and organizati­ons serving in this field to prioritize work ethics, in order to spread music therapy throughout our country in a proper way. The Music Therapy Associatio­n has recently created a code of ethics which follows the guidelines of the World Music Therapy Federation and the European Music Therapy Confederat­ion. By using a high standard of ethics, we hope it sets a strong example here in our own country. We hope that all of us in the field pay attention to and respect these standards of ethics.

 ??  ?? ÖZGÜR SALUR
ÖZGÜR SALUR
 ??  ??
 ??  ?? Uzm. Mt. Özgür Salur Özgür Salur MA - MT
Uzm. Mt. Özgür Salur Özgür Salur MA - MT

Newspapers in English

Newspapers from Turkey