Yıldız Teknopark’ta 382 firma faaliyet gösteriyor

2009’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde faaliyetlerine başlayan Yıldız Teknopark; 280’i Ar-ge, 102’si kuluçka olmak üzere toplam 382 firmaya ve 7 binden fazla kalifiye Ar-ge personeline ev sahipliği yapıyor.

Makina Magazin - - EDİTÖRDEN - Özkan ÖZÇELİK

2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde faaliyetlerine başlayan ve ‘sürdürülebilir gelişim’ ilkesi doğrultusunda büyümeye devam eden Yıldız Teknopark, 148 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor. Teknopark; yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makina ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayii, inşaat ve gıda gibi birçok sektörde Arge çalışmalarını yürüten 280’i Ar-ge, 102’si kuluçka olmak üzere toplam 382 firmaya ve 7 binden fazla kalifiye Ar-ge personeline ev sahipliği yapıyor. Yıldız Teknopark, yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir işbirliği merkezi olma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

2009 yılından günümüze kadar 180 milyon dolarlık ihracata imza atan teknopark, Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olmasının yanında, ülkemizin en büyük kuluçka merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Kabul edilen proje sayısının 2 bin 900’e yaklaştığı Yıldız Teknopark’ta; söz konusu projelerden elde edilen gelir ise 2,5 milyar TL civarında. Teknoparkın öncelikli hedefleri arasında; katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak ve cari açığın kapatılması için çalışmalar yürütmek yer alıyor.

Makina İhracatçıları Birliği’nde Karavelioğlu dönemi

Türkiye’deki 10 binin üzerinde makina ihracatçısının temsil edildiği ve ‘Türkiye’nin Makinacıları’ markası ile faaliyet gösteren Makina İhracatçıları Birliği’nin (MAİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu 14 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Ekonomi Bakanlığı ve TİM temsilcilerinin de katıldığı Genel Kurul’da Kutlu Karavelioğlu Başkanlığa seçilirken, Yönetim Kurulu’nun da yarısı yenilendi.

Makina sektörünün 2001’de yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesindeki ihracatını, son 16 yılda yaptığı yatırımlar ve etkin tanıtım çalışmalarıyla dokuz katına çıkardığının altını çizen Kutlu Karavelioğlu, 2018 ihracat hedeflerinin ise 18 milyar dolar olduğunu aktardı. Türk makina sanayiinin, sektörel örgütlenmeye verdiği önemle büyük bir dayanışma örneği sergilediğini söyleyen Karavelioğlu, makina sanayiinde 22 alt sektörün tamamının derneklerini kurmuş durumda olduklarını bildirdi. Karavelioğlu, söz konusu derneklerin bir araya gelerek oluşturdukları ihracatçı birliğinin ve federasyonunun çatısı altında, yurtiçinde ve yurtdışında etkin bir lobi gücüne sahip olduklarını vurguladı.

Makina İhracatçıları Birliği’nde 12 yıldır sürdürdüğü Başkanlık görevini sektörü iyi bilen bir yönetime devretmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Adnan Dalgakıran ise, makina sanayiinin başarısının Türkiye’nin başarısı olacağının altını çizdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.