Ford Otosan, ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Ford Otosan, inovasyon ve dijitalleşme merkezli yaklaşımını, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede katedilen mesafe ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için yürütülen programlarını kamuoyuyla paylaştı.

Makina Magazin - - OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ -

Ford Otosan, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standartları’nın (GRI Standards) temel (core) ilkeleri doğrultusunda hazırladığı 1 Ocak31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ‘2017 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla 2017’de ‘Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini bu yıl da koruyan Ford Otosan, sorumlu yatırım konusunda uluslararası ölçekte kabul gören ‘Ftse4good-gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

“Gelişim trendini sürdürdü”

Ford Otosan’ın, 2017 yılında çevresel etkilerin yönetimi konusundaki gelişim trendini sürdürdüğünü dile getiren yetkililer, “2016’da 0,58 ton Co2/araç olan emisyon salınımı, 2017’de 0,52 ton Co2/araç düzeyine, temiz su tüketiminde ise 2,98 m3/araçtan 2,74 m3/araç düzeyine indirildi. Yıl boyunca gerçekleştirdiği enerji verimliliği projeleri ile 72.000 GJ enerji tasarrufu yapan şirket, 5.000 ton eş değeri CO2 azaltımı sağladı. 2017’de 2016 yılına kıyasla yüzde 10’luk artışla 400.000 m3’ün üzerinde su geri kazanımı sağlayan kuruluş, 2021’e kadar ürettiği araç başına su tüketimini yüzde 6 oranında azaltacağını duyurdu. ‘Wwftürkiye Yeşil Ofis Programı’na katılan ilk otomotiv şirketi unvanına da sahip olan Ford Otosan, Sancaktepe lokâsyonunda bin 711 çalışanla ‘Yeşil Ofis Programı’nı uygulamaya başladı. Firma, 10 aylık süre içerisinde yapılan iyileştirmeler sonucunda; kâğıt tüketiminde yüzde 10, kâğıt bardak tüketiminde yüzde 12, su tüketiminde yüzde 9, elektrik kullanımında ise yüzde 10’luk tasarruf sağlamayı başardı” diye konuştular.

“Önemli ilerlemeler kaydetti”

Şirketin; 2017’de güncellediği ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ ile tüm üretim faaliyetlerinde sera gazı emisyonlarının ve araç başına enerji tüketiminin azaltılması gibi konuları önceliğine aldığını anlatan yetkililer, konuşmaları şu şekilde sürdürdüler: “Ford Otosan, bu alanlarda önemli ilerlemeler kaydetti. Hava kirliliği yaratan uçucu organik bileşikleri (VOCS) önlemek adına Gölcük Fabrikası’nda su bazlı boyalar kullanan kuruluş, 2021 yılına yönelik belirlediği hedeflerle uçucu organik bileşen emisyonlarını gr/ m2 olarak yüzde 2 oranında, üretilen araç başına CO2 emisyonunu ise yüzde 2 oranında azaltacak. Şirket ayrıca, iklim stratejileri ve performansını paydaşlarıyla düzenli olarak ‘Karbon Saydamlık Projesi’ (CDP) raporlamaları ile paylaşmayı sürdürüyor.”

“En fazla kadın çalışan istihdam eden otomotiv şirketi”

Ford Otosan’ın, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına ve uygulamalarına yol göstermesi açısından yerel ve uluslararası inisiyatiflere katılarak sundukları ilkeleri benimsediğini ifade eden yetkililer, “Bu kapsamda şirket 2013’te ‘İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladı ve ‘Heforshe’ hareketine dâhil oldu. 2016 yılında ise, UN Women tarafından geliştirilen ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPS) imzalayarak, bu alandaki taahhütlerini geliştirdi. Ford Otosan, her iki ofis çalışanından ve her dört saha çalışanından birinin kadın olması yönünde bir hedef belirledi ve 2017 yılında kadın çalışan sayısında yüzde 26 artış

sağladı. Kuruluş, tüm kademelerdeki kadın istihdamının yanı sıra, kadın çalışanların yönetimde söz sahibi olmalarını destekliyor” dediler.

“İnovasyonu ve dijitalleşmeyi merkeze alıyor”

Ford Otosan’ın Ar-ge mühendislerinin de imzası bulunan ve Türkiye’de üretilen 2.0L yeni Ecoblue motorın, sürtünmeyi azaltan tasarımıyla 2.2L motora oranla yüzde 13 oranında yakıt tasarrufu sağladığını aktaran yetkililer, şöyle devam ettiler: “Ecoblue, yeni motor mimarisi ile Euro 6 ve Euro 7 standartlarını karşılayarak, düşük NOX ve sera gazı salım değerlerine ulaşıyor. Akıllı mobilite, elektrikli ve otonom araçlar konusuna öncelik veren kuruluş, Ford’un 2022’ye kadar 40 tane hibrit ve elektrikli araç geliştirme hedefine de katkıda bulunuyor. Şirket, Türkiye’de üretilen Ford Transit Custom aracını elektrikli hibrit (PHEV) versiyonuyla 2018’de devreye almayı planlıyor. ‘Yarının Şehri’ konsepti ile geleceğin akıllı şehirlerinde ulaşım çözümleri geliştirme vizyonuyla hareket eden Ford Otosan, dünyada bir otomotiv şirketi tarafından hayata geçirilmiş ilk mobil navigasyon uygulaması olan Easy Route ile binlerce kişinin hayatına kolaylık sağlamayı sürdürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 233 bin kişi tarafından indirilen uygulamanın toplam aktif kullanıcı sayısı 80 bini aşarken, 2019 sonu itibarıyla ise 475 bin kullanıcı sayısına ulaşılması hedefleniyor.”

“Atık yönetimine yenilikçi bir bakış açısı getirdi”

Ford Otosan’ın; atıkların değerlendirilerek üretim süreçlerine dâhil edilmesiyle atık yönetimine yenilikçi ve üretken bir bakış açısı getirdiğini vurgulayan yetkililer, bu kapsamda şirketin çay atıklarından alternatif bir iç gövde parçası üretmeyi başardığını dile getirdiler. Yetkililer, konuşmalarını şöyle sürdürdüler: “Kuruluş böylece; hem kaynak kullanımı ve atık oluşumunu azalttı, hem de ürettiği yeni parçanın daha hafif olması nedeniyle daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük sera gazı emisyonuna sebep olmasını sağladı. İnovasyon anlayışını sürdürülebilirlikle birleştiren Ford Otosan, kahve atıklarının da üretimde değerlendirilmesine yönelik bir proje üzerinde daha çalışmalarını sürdürüyor.”

Yenigün: “Yenilikçi fikirler geliştirdik”

Sosyal, çevresel ve ekonomik çalışma alanlarında küresel ve yerel gündemi takip ederek, şirket faaliyetlerini şekillendirdiklerini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, “Üretim, satış, ihracat, dağıttığımız kâr payı ve istihdam dâhil olmak üzere pek çok alanda tarihimizin en yüksek performansına ulaştığımız bir yılı geride bıraktık. Güçlü finansal performansımızı; çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında, ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamaya yönelik uygulamalarla desteklemeye devam ediyoruz. Oluşturduğumuz açık inovasyon stratejisiyle uyumlu şekilde; akıllı mobilite, Endüstri 4.0, bağlı araçlar ve dijitalleşme gibi alanlarda paydaşlarımızla birlikte yenilikçi fikirler geliştirdik. Atıkları değerlendirme çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz proje ile çay atıklarından alternatif bir iç gövde parçası tasarlamayı başardık. Geliştirdiğimiz yenilikçi fikirlerle çevresel etkilerin yönetimi konusunda büyük yol katettik” diye konuştu.

“Kadın çalışan sayımızı yüzde 26 artırdık”

11 bin 501 çalışanla birlikte istihdamda rekor kırdıkları 2017 yılında, kadın çalışan sayılarında yüzde 26 artış sağladıklarının altını çizen Yenigün, başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere pek çok alanda toplumsal yatırımlarını sürdürdüklerini anlattı. Yenigün, şunları aktardı: “Kadın çalışan sayımız en yüksek orana ulaşırken; kız öğrencileri mühendis olmaya teşvik etmek amacıyla başlattığımız ‘Bal Arıları Mühendis Oluyor’ projemiz kapsamında 10 bine yakın kız öğrenciye ulaştık. Koç-ford eşit ortaklığının 20. yılını tamamladığı bu sene, Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonumuza ulaşmak için önemli adımlar attık. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaları, ‘2017 Sürdürülebilirlik Raporu’ aracılığıyla şeffaf bir şekilde paylaşarak, yarattığımız olumlu etkinin alanını genişletmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de, tüm paydaşlarımızla birlikte katma değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Haydar Yenigün, “Birçok alanda tarihimizin en yüksek performansına ulaştığımız bir yılı geride bıraktık” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.