RAKAMLARLA ARAŞTIRMANIN DEMOGRAFİSİ

Marketing Türkiye - - ARAŞTIRMA - Sektörün ve oyuncuların yenilikçilik algısını en fazla hangi parametrelerin etki ettiğini ve bu parametreler ile birlikte toplam yenilikçilik algısında hangi markaların nasıl fark yarattığını tespit etmek üzere yapılan araştırma, Türkiye geneli temsili A,

➞ Araştırmaya katılanların yüzde 50,7’sini erkek, yüzde 49,3’ünü kadınlar oluşturdu. ➞ Katılımcıların yüzde 58’i evli olduğunu belirtti. ➞ Katılımcıların yaş dağılımı sınıflandırmasında ilk sırayı 18-29 yaş aldı (yüzde 28,7). ➞ Araştırmada C1 sınıfı çoğunluğu oluşturdu (yüzde 35,3). ➞ Araştırmaya Türkiye temsili 450 kişi katıldı. ➞ Katılımcıların yarısından fazlası eğitim durumunda “üniversite” şıkkını işaretledi (yüzde 52).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.