ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ:

Marketing Türkiye - - DOSYA -

29 Mayıs - 1 Ağustos 2016 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen araştırmaya 18 yaş üstü, Türkiye temsili A, B, C1, C2, D ve E sosyo-ekonomik segmente mensup 500 kişi katıldı. Araştırmanın hedef kitlesi belirlenirken, geçen sene yapılan araştırmaya katılan kitle hariç tutuldu. Araştırma kapsamında, katılımcıların Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek markalara dair görüşleri alındı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.