ÖZEL SEKTÖR ÜZERİNE E DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNEE GETİRMELİ

Marketing Türkiye - - GÜNCEL -

Türkiye yakın zamanda son derecece olumlu bir tablo çizerek uluslararası alanda güçlü bir itibar elde etti. Başta Suriyeliler olmak k üzere mültecilere kucak açılması ve tarihte eşi benzerinzeri görülmemiş insani yardım gerçekleştirilmesi Türkiye'ye müthiş bir prestij kazandırdı. Ancakcak yaşanan son olaylarla birlikte Türkiye'nin itibarını global arenada yükseltmek için küresel düzeyde sürdürülen tanıtım çalışmaları şmaları ve imajın yükseltilmesine yönelikk çabalar hızlandırılarak kesintisiz bir şekildede devam edilmeli. İtibar çalışmaları kapsamındaamında sadece kamunun değil, özel sektörüntörün de bu alanda sorumlulukları bulunuyor.unuyor. Bu sorumluluğuna ilişkin farkındalığınalığın yükseltilmesi ve gereğinin yapılmasıması gerekiyor. Yurtdışıyla bağlantısı bulunan bütün bakanlıkların, kamu kuruluşlarının,uşlarının, STK'ların, özel sektör örgütlerininn ve şirketlerin Türkiye'nin tanıtım çalışmasının ışmasının bir parçası olduğunu ve sorumluluğuluğu bulunduğunu bilmesi gerekir. Onur Tayşu Global Connection Genel Koordinatörü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.