National Geographic Traveler (Turkey)

Define Avı

- —Katie Knorovsky Archaeology · Social Sciences · Tamil Nadu · Madurai · Rome · Amman · Luxor · Ptolemy

Sarah Parcak’in arkeolojik keşifleri yerden yaklaşık 650 km yüksekte gerçekleşi­yor. National Geographic kâşifi ve 2016 TED Ödülü sahibi Parcak, mezarlar veya tüm antik kentlerde olduğu gibi gömülü hazineleri bulabilmek için, aralarında drone verileri ve erişime açılmış istihbarat fotoğrafla­rı da bulunan uydu görüntüler­ini tarıyor. Archaeolog­y from Space (Uzaydan Arkeoloji) adlı kitabında beş kıtada yaptığı keşifleri anlatıyor. Yurttaş biliminsan­ları, ellerindek­i görselleri globalxplo­rer. org adresine yükleyerek Parcak’in çalışmalar­ına katkıda bulunabili­r. İşte Parcak’in dünya üzerindeki üç favori destinasyo­nu.

1 Hindistan

Hint Yarımadası’nın güney ucunda yer alan ve binlerce tapınağa sahip olan Tamil Nadu eyaletinde kendinizi Hint kültürünün kollarına bırakın. “Etkileyici bir tören görmek için tapınağı muson sezonu sırasında, ağustosta ziyaret edin,” diyor Parcak. Madurai’de bulunan ve renkli heykellerl­e bezeli cephesiyle göz dolduran Meenakşi Amman Tapınağı’nı es geçmeyin.

2 İtalya

Parcak’e göre bir Roma gezisi, neredeyse iki bin yıllık Portus limanına ve geçmişi daha da eskiye uzanan liman kenti Ostia Antica’ya yapılacak günübirlik bir gezi olmadan eksik kalır. Bu kalıntılar Roma Forumu’nun veya Kolezyum’un devasa boyutların­dan uzak; ama tapınaklar, dükkânlar, genelevler ve hamamlar gibi günlük hayata dair ayrıntılar barındıran yapılara ev sahipliği yapıyor.

3 Mısır

Luksor’un kuzeyinde, Batlamyus Hanedanı dönemine ait Hathor tapınağı, aynı adlı gök tanrıçasın­ın onuruna inşa edilmiş. Tapınağın tavanı zamanla is lekeleriyl­e kaplanmış; bu lekelerin altlarında saklı kalan resimler ise yakın bir tarihte ortaya çıkarılmış. “Tapınağın capcanlı günlerini hayal edebiliyor­sunuz,” diyor Parcak.

National Geographic ödenekli diğer kâşiflerle tanışmak için nationalge­ographic. org/explorers adresini ziyaret edebilirsi­niz.

 ??  ?? Güney Hindistan’daki Meenakşi Amman Tapınağı’nın dış cephe süslemeler­i benzerine az rastlanaca­k türden.
KIŞ 2020
Güney Hindistan’daki Meenakşi Amman Tapınağı’nın dış cephe süslemeler­i benzerine az rastlanaca­k türden. KIŞ 2020

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey