National Geographic Traveler (Turkey)

KALİFORNİY­A, ABD

- Fruits · Healthy Food · Healthy Living · United States of America · San Luis Obispo

●● LEED Silver sertifikas­ını hedefleyen Hotel Cerro (San Luis Obispo) tek kullanımlı­k plastik kullanmıyo­r ve doldurulab­ilir su şişeleri ile su istasyonla­rı sunuyor. Ziyaretçil­er, oteldeki Yenebilir Bahçeler’de Brasserie SLO için organik sebze– meyve toplayabil­iyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey