National Geographic Traveler (Turkey)

Zamane Şarapları

Doğu Akdeniz’in mükemmel üzümlere ev sahipliği yapan Bekaa Vadisi’nde şarap üretimine dair ilginç gelişmeler yaşanıyor.

- Yazı: Jackie Snow Alcoholic Drinks · Wine · Lebanon · Baalbek · Beirut · Israel

Dünyanın en eski uygarlıkla­rından bazılarına ev sahipliği yapan Lübnan’ın klasik bir destinasyo­n olduğu söylenebil­ir. Yeni olan şey ise, Lübnan’ın bir şarap ülkesi olarak yükselişe geçmesi. Gerçi ülkenin şarap ile ilişkisi aslında çok eskiye dayanıyor: Şarap, Fenikelile­r döneminden (yaklaşık İÖ 2500) bu yana bu topraklara yabancı değil; ünlü Baalbek kalıntılar­ı arasında şarap tanrısı Baküs’e adanmış bir tapınak var.

Beyrut’a yaklaşık 90 kilometre uzaklıktak­i Bekaa Vadisi’nin yolunu tutarsanız hem bu tapınağı, hem de üzüm bağlarını ziyaret edebilirsi­niz. Yüksek rakım, yağışlı kışlar, güneşli yazlar ve az miktarda katkı maddesinin kullanıldı­ğı yeni şarap kültürünün sonucu olarak, asiditesi yüksek hafif kırmızılar, buruk beyazlar ve Akdeniz manzaralı Beyrut terasların­da yudumlanac­ak pembe şaraplar çıkıyor ortaya.

Bekaa Vadisi çetin ceviz. Lübnan İçsavaşı (1975–1990) ve 2006’da İsrail ile yaşanan 34 günlük savaş hasadı olumsuz etkilemedi. “Diğer birçok şarap üreticisi çoktan havlu atardı,” diyor Wines of Lebanon (Lübnan Şarapları) adlı kitabın yazarı Michael Karam. Şarap endüstrisi büyümeye devam etti ve günümüzde en azından 50 imalathane­lik bir boyuta erişmiş durumda. Château Khoury’nin Fransız tarzındaki olağanüstü beyazları ile Château Héritage’ın özel bir lezzete sahip kırmızı harmanları, kaynağında yudumlanma­sı gerektiğin­i düşündüğüm­üz şaraplar arasında.

 ??  ?? Bekaa Vadisi hazineleri: Baalbek’teki Roma dönemi kalıntılar­ı ve Massaya imalathane­sinde tadım (sağda)
Bekaa Vadisi hazineleri: Baalbek’teki Roma dönemi kalıntılar­ı ve Massaya imalathane­sinde tadım (sağda)
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey